ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast สังคมฉุกคิดด้วย ‘ESG’ “ชัยธวัฒน์ เจริญพุทธิพร” ชี้ผู้ลงทุนเกาะกระแส ESG ได้หากมีความรู้

ThaiPublica Podcast สังคมฉุกคิดด้วย ‘ESG’ “ชัยธวัฒน์ เจริญพุทธิพร” ชี้ผู้ลงทุนเกาะกระแส ESG ได้หากมีความรู้

29 ธันวาคม 2022


ซี่รี่ส์ข่าว สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” (Building “ESG-driven Society”) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน : สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม(Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Governance) เกิดการรับรู้และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนตลาดทุนและประเทศไทยที่ยั่งยืน

ชัยธวัฒน์ เจริญพุทธิพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ อินฟินิต จำกัด ที่รู้จักกันในนาม “ก้อง” ในค่าย ซุปเปอร์เทรดเดอร์

ชัยธวัฒน์ เจริญพุทธิพร เป็นนักลงทุนอิสระ ที่ให้ความสำคัญกับความรู้ เพราะโลกการลงทุนปัจจุบันมีให้ลงทุนที่หลากหลายในแง่ ผลิตภัณฑ์การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ฟิวเจอร์ส คริปโต และตลาดที่จะเข้าไปลงทุน

ส่วนเรื่องการลงทุนใน ESG “ก้อง” มองว่าเป็นกระแสหนึ่งที่อาจจะเป็นกระแสของอนาคต ที่นักลงทุนสามารถเกาะกระแสไปได้ หากมีความรู้ที่มากพอ ไม่ว่าความรู้ด้านปัจจัยพื้นฐาน หรือ ด้านเทคนิค

คุณผูุ้ฟ้งสามารถอ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์ ชัยธวัฒน์ เจริญพุทธิพร ‘ชัยธวัฒน์ เจริญพุทธิพร’ นักลงทุนอิสระ ชี้ผู้ลงทุนเกาะกระแส ESG ได้หากมีความรู้มากพอ ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

เพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่อ อย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิก้า

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify