ThaiPublica > Native Ad > OR จัดโครงการ Startup for Chance แข่งขันรอบ Sandbox ค้นหาคนรุ่นใหม่ร่วมเรียนรู้ไปกับธุรกิจ OR

OR จัดโครงการ Startup for Chance แข่งขันรอบ Sandbox ค้นหาคนรุ่นใหม่ร่วมเรียนรู้ไปกับธุรกิจ OR

26 ธันวาคม 2022


OR จัดโครงการ Startup for Chance แข่งขันรอบ Sandbox ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียธุรกิจในการแก้ไขปัญหาสังคมพร้อมร่วมเรียนรู้ไปกับธุรกิจของ OR

นายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แสดงความยินดีกับทีม PAPA PAPER x FARMTO ซึ่งเป็นผู้ชนะจากโครงการประกวดนวัตกรรมทางสังคม หรือ Startup for Chance ซึ่ง OR จัดขึ้นเพื่อค้นหาธุรกิจใหม่เพื่อแก้ปัญหาสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

ด้วยแรงบันดาลใจจากธุรกิจของ OR ภายใต้แนวคิด Social Innovation Startup ได้จัดการแข่งขันในรอบ Hackathon ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox หรือรอบสุดท้าย จำนวน 3 ทีม ได้แก่ 1.ทีม PAPA PAPER x FARMTO ซึ่งชนะการแข่งขันจากการประดิษฐ์ Café Amazon Cup Sleeve ที่มาจากเปลือกข้าวโพดและเยื่อกาแฟ2.ทีม Biosynthai คิดค้นสารปรับปรุงดินคุณภาพสูงจากขยะอินทรีย์และกากกาแฟ และ 3.ทีม Lunar mobility คิดค้น Application สำหรับวางแผนจุดชาร์จไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)

โดยแต่ละทีมได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานในกิจกรรม Demo Day พร้อมประชันไอเดียและความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเข้มข้น และทีม PAPA PAPER x FARMTO มีความโดดเด่นในการนำเสนอแนวคิดเรื่องผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งมีความเป็นไปได้สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจมากที่สุดจึงได้เป็นผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ และได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการ Startup for Chance จัดขึ้นเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ที่เชื่อมโยงธุรกิจและการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปด้วยกันสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัป มีส่วนร่วมในการคิดค้นไอเดียที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพสังคมและต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถเกิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้ต่อไปซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ OR Innovation ที่ค้นหานวัตกรรมในแบบฉบับของ OR

อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความตั้งใจของ OR ด้านการใส่ใจดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยใช้นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจและยังคาดหวังให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถทำงานร่วมกันและต่อยอดธุรกิจหลักของ OR ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ OR ที่ต้องการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่การค้นหานวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ OR โดยเป็นแนวทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมต่อไป