ThaiPublica > Sustainability > ESG-driven Society > ‘Elliott Investment Management’ Activist Shareholder ที่ดุดันสุดแห่งวอลล์สตรีท จี้ Suncor Energy Inc. ดูแลความปลอดภัยพนักงาน

‘Elliott Investment Management’ Activist Shareholder ที่ดุดันสุดแห่งวอลล์สตรีท จี้ Suncor Energy Inc. ดูแลความปลอดภัยพนักงาน

29 ธันวาคม 2022


ซีรีส์ข่าวสร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” (Building “ESG-driven Society”) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน: สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม (environment), สังคม (social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (governance) เกิดการรับรู้และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนตลาดทุนและประเทศไทยที่ยั่งยืน

shareholder activist กับการขับเคลื่อน ESG เป็นหนึ่งในชุดบทความที่นำเสนอภายใต้ซีรีส์ สร้างสังคมฉุกคิดด้วย…ESG เพื่อแสดงให้เห็นถึง “พลัง” ในการเป็นผู้ถือหุ้น ผลักดันให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้


ในปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สหรัฐฯได้ปรับหลักเกณฑ์ที่ให้อำนาจแก่ผู้ถือหุ้นนักเคลื่อนไหว “activist investor” ได้มีโอกาสในการยื่นระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้น ในประเด็น สิ่งแวดล้อม Environment สังคม Social และธรรมาภิบาล Governance ส่งผลให้การยื่นระเบียบวาระ เรื่อง ESG เข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีมากขึ้นและมีความหลากหลายมากกว่าเดิม

คำว่า “activist investor” อาจทำให้นึกถึงภาพของผู้ชุมนุมประท้วงนอกสำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่ส่วนใหญ่แล้ว “activist investor” มักเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ และ บางครั้ง private equity firms นักลงทุนประเภทนี้มีแนวทางที่วางไว้อย่างดี อย่างแรกซื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง จากนั้น ด้วยการผสมผสานระหว่างแรงกดดันจากสาธารณะ กดดันให้บริษัทดำเนินการตามข้อเสนอ และพยายามโน้มน้าวให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นลงคะแนนให้กับข้อเสนอของพวกเขา

“activist investor” ในยุคแรกมักเกี่ยวข้องกับการยึดกิจการ การเปลี่ยนตัวแทนของคณะกรรมการ แต่ยุคหลังๆ มีประเด็น ESG เข้ามาเกี่ยวข้อง แม้แต่ Elliott Investment Management ก็ยังหันมาใช้ประเด็น ESG ในการยื่นข้อเสนอให้กับ Suncor Energy Inc. ธุรกิจพลังงานในแคนาดา เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน

Elliott Investment Management จัดว่าเป็น “activist investor” ที่ดุดันที่สุดแห่งวอลล์สตรีท[1] จากวิธีการที่เข้าไปกดดันบริษัท ดังจะเห็นจากกรณี บริษัท Athenahealth ที่หลังจากเข้าถือหุ้นได้ 9% Elliott Investment Management ได้จัดทำแผนเสนอบริษัทหลังจากเห็นว่าราคาหุ้นตกต่ำราวครึ่งหนึ่ง แต่บริษัทไม่ยอมรับ และใช้วิธีการลดพนักงานตัดค่าใช้จ่ายแทน

Elliott Investment Management ไม่เห็นด้วยจึงยื่นข้อเสนอเทคโอเวอร์กิจการ หลังมีความวุ่นวายในบริษัทและมีการกล่าวหา
เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในที่ทำงาน หุ้นของ Athena ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง และผู้ถือหุ้นก็เลือกที่จะอยู่ข้างเดียวกับ Elliott Investment Management ส่งผลให้ในเดือนพฤศจิกายน 2018 Elliott จับมือกับ Veritas Capital ซื้อกิจการ Athena ในราคา 5.7 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ยังมีหลายบริษัทที่ Elliot Investment Management เคลื่อนไหวอย่างดุดัน

Elliott Investment Management ยังอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นนักเคลื่อนไหวที่น่ากลัวที่สุดในโลก เนื่องจาก Paul Singer ผู้ก่อตั้ง [2]เมื่อเทียบกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ คู่แข่ง ขึ้นชื่อว่า ก้าวร้าว ดื้อรั้น และมักจะฟ้องร้องหากพบความผิด Elliott Management Corp ของ Paul Singer บริหารสินทรัพย์มูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์

Elliott Investment Management ไม่มีชื่อเรื่องใช้ ESG ในการเคลื่อนไหวมาก่อน แต่ครั้งนี้ใช้ ประเด็น S มาเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอทั้งหมด เพื่อให้บริษัท Suncor Energy ปรับปรุงการบริหารงานเพื่อทำผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น แต่ประเด็น S ที่หยิบยกมานั้น เป็นประเด็นสำคัญที่จะมีผลต่อการดำเนินงาน

5 ข้อเสนอเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

Elliott Investment Management ซึ่งถือหุ้นประมาณ 3.4% [3]ใน Suncor Energy ได้จัดทำข้อเรียกร้อง รวมทั้งการยกเครื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย

Suncor Energy หรือ Suncor ก่อตั้งใน 1979 เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา มีการดำเนินการในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และทะเลเหนือ และเป็นผู้บุกเบิกการผลิตทรายน้ำมัน

Suncor มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 1992 มีการซื้อขายในตลาดหุ้นโตรอนโตและตลาดหุ้นนิวยอร์ก

ในเดือนเมษายน 2022 Elliott Investment Management LP ได้ส่ง จดหมาย[4]ต่อคณะกรรมการบริหารของ Suncor โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แนวทางเดินไปข้างหน้าที่ถูกต้อง และเพื่อฟื้นฟู Suncor ให้กลับมามีบทบาทในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมพลังงานของแคนาดา

จดหมายชี้ว่าประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมซึ่งเคยเป็นจุดแข็งของ Suncor ลดลง ซึ่งนำไปสู่การพลาดเป้าหมายการผลิต ต้นทุนสูง และความล้มเหลวด้านความปลอดภัย และผู้ถือหุ้นเห็นว่าการลงทุนของพวกเขาตามหลังบริษัทน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดในอเมริกาเหนือ เพราะราคาหุ้นของ Suncor ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี 2019 แม้ราคาน้ำมันจะไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบทศวรรษก็ตาม

เพื่อให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นและฟื้นฟูความเชื่อมั่นที่สูญเสียไป Elliott เชื่อว่า บริษัทจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญตามรายละเอียดในแผน Restore Suncor ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 5 ข้อคือ

 • การปรับคณะกรรมการ: เพิ่มกรรมการอิสระใหม่ 5 คนที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงลึกในอุตสาหกรรมพลังงานของแคนาดาเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลและดูแลการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
 • การตรวจสอบฝ่ายบริหาร: การตรวจสอบความเป็นผู้นำของผู้บริหารของ Suncor โดยคณะกรรมการชุดใหม่จะช่วยให้มั่นใจว่ามีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินงานและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
 • การดำเนินงาน: ยกเครื่องวัฒนธรรมการดำเนินงานและความปลอดภัยของบริษัท ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งหาก Suncor จะกลับมาครองตำแหน่งผู้นำสูงสุด ตามแผนปรับปรุงกระแสเงินสดมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่ได้สัญญามานาน
 • ยกระดับผลตอบแทนการลงทุน: เพิ่มผลตอบแทนเงินลงทุนจาก 50% เป็น 80%+ ของเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักเงินลงทุน และหลังจากจ่ายเงินปันผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ Suncor เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในการได้รับผลตอบแทนเงินสดประจำปี
 • การทบทวนกลยุทธ์: สำรวจโอกาสในการใช้ศักยภาพของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก Oil Sands ที่มีมูลค่าจำนวนมาก รวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ของธุรกิจการค้าปลีก
 • Elliott Investment Management ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของบริษัท รวมทั้งเชื่อว่าคณะกรรมการสามารถสร้างศักยภาพมูลค่าได้มากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ถือหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 50% หรือมากกว่านับจากนี้ และยังเชื่อว่าด้วยแผนที่นำเสนอจะทำให้ Suncor กลับมาอยู่ในสถานะผู้นำอุตสาหกรรมอีกครั้ง และเป็นบริษัทที่นักลงทุนและพนักงานชื่นชอบ(company of choice)

  ในจดหมายยังระบุด้วยเนื่องจากประเด็น ESG เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมทรายน้ำมันของแคนาดา จึงต้องระบุอย่างชัดเจนว่า Elliott สนับสนุน Suncor ในการนำการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรม รวมถึงแผนปัจจุบันของบริษัทที่จะใช้จ่ายประมาณ 10% ของค่าใช้จ่าย (ประมาณ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ล้านต่อปี) ในโครงการลดคาร์บอน

  “จริงแล้ว เราเชื่อว่า Suncor ซึ่งจะแข็งแกร่งขึ้นจากการปรับปรุงตามแนวคิดที่เราเสนอแนะนี้ จะมีสถานะที่ดีขึ้นในการดำเนินการตามแนวคิดที่สำคัญนี้”

  ที่มาภาพ: https://www.suncor.com/

  จี้ยกเครื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย

  แต่นอกเหนือจากการวิจารณ์ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทแล้ว Elliott Investment Management ยังชี้ไปที่สถิติความปลอดภัย[5]ของ Suncor ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา มีผู้เสียชีวิตในที่ทำงาน 12 รายที่ไซต์ Suncor ซึ่ง Elliott กล่าวว่ามากกว่าคู่เทียบในอุตสาหกรรมทั้งหมดรวมกัน (ตัวอย่างเช่น บริษัท Canadian Natural Resources Ltd. มีผู้เสียชีวิตจากที่ทำงาน 4 รายในช่วงเวลานั้น ขณะที่ Cenotus Energy Inc. มีผู้เสียชีวิต 1 ราย)

  นอกจากนี้ยังเกิดเหตุไฟไหม้โรงกลั่นของบริษัท ทำให้มีผู้บาดเจ็บ

  Josh Young ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนและผู้ก่อตั้งบริษัทน้ำมันและน้ำมันในฮูสตัน Bison Investments ให้ความเห็นว่า การเน้นย้ำถึงความท้าทายของ Suncor ด้วยความปลอดภัยในที่ทำงานนั้นเป็นวิธีที่ดีสำหรับ Elliott ในการดึงความสนใจจากสาธารณชนและสื่อมวลชน เนื่องจากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการในบริษัท

  Young กล่าวว่า แม้ท้ายที่สุดสิ่งที่นักลงทุนกังวลคือ “เงินในกระเป๋า” แต่ข้อมูลความปลอดภัยที่แย่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณเตือนว่ามีสิ่งอื่น ๆ เกิดขึ้นกับบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของการลงทุน

  “จากมุมมองของนักลงทุน มันบ่งบอกถึงการจัดการที่ไม่ดี” Young กล่าว “บริษัทที่ดำเนินกิจการได้ดีมีประวัติความปลอดภัยที่ดี และบริษัทที่ดำเนินการไม่ดีจะมีประวัติที่ไม่ดี”

  Young กล่าวว่า Elliott ทำการบ้านมาอย่างดีและทราบอย่างชัดเจนว่านักลงทุนของ Suncor รายอื่นๆ ก็ไม่พอใจกับผลการดำเนินงานเช่นกัน โดยชี้ว่า Suncor ลดการจ่ายเงินปันผลลงกว่า 50% [6]ในช่วงขาลงของปี 2020 ขณะที่ Canadian Natural Resources Ltd. สามารถรักษาการจ่ายเงินปันผลได้แม้จะมีความท้าทายในตลาดก็ตาม

  “แม้ว่าเอลเลียตจะไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นจำนวนมาก แต่มองถูกว่ามีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนมาก (ของซันคอร์)จะให้ความสนใจและผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง”

  ราคาหุ้นขึ้นหลังบรรลุข้อตกลง

  ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้บริหารของ Suncor Energy Inc. ได้แถลงว่า บริษัทกำลังนำเทคโนโลยีความปลอดภัยเข้ามาใช้ในการทำเหมืองทรายน้ำมันเป็นครั้งแรก[7]หลังจากเกิดเหตุพนักงานเสียชีวิตและเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความปลอดภัยในไซต์งาน

  ในวันที่ 10 พฤษภาคม บริษัทประกาศมีความคืบหน้าในการยกระดับความปลอดภัยจากการทำงาน รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงให้กรรมการเดิม 11 คนกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง[8] ขณะที่ Elliot เสนอตั้งกรรมการใหม่ 5 คน

  มาร์ก ลิตเติ้ล ซีอีโอ ของ Suncor กล่าวว่า พร้อมที่จะเจรจากับ Elliott Investment Management แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้ขายธุรกิจค้าปลีกออกไป เพราะบริษัทเป็นธุรกิจพลังงานครบวงจรที่มีทั้งการผลิตต้นน้ำ ปลายน้ำ และธุรกิจการตลาด

  อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2022 Suncor ประกาศบรรลุข้อตกลงกับ Elliott Investment Management และจะแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 คน เข้ามาในคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อดูแลการทบทวนกลยุทธ์ของธุรกิจค้าปลีก

  “การดำเนินการนี้มาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Suncor เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และเพื่อฟื้นฟูความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของ Suncor” แถลงการณ์ระบุ

  ราคาหุ้น Suncorพุ่งสูงขึ้น 21% หลังจากผู้บริหารบรรลุข้อตกลงกับผู้ถือหุ้น Elliott Investment Management

  Eric Nuttall ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโส ของ Ninepoint Partners [9]กล่าวในรายการ BNN Bloomberg Television ว่า“จากปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นมานานและจำนวนผู้เสียชีวิต ผมคิดว่ามันเป็นการวิจารณ์ที่ไม่มากไปที่จะบอกว่าพวกเขาไม่ได้สนใจความปลอดภัยมากเท่านัก”

  Nuttall มองว่า Elliott เป็น “ของจริง”

  [1] Forbes.2022. Wall Street’s Most Feared Activist Investor Is Changing His Game After Shaking Up Twitter, AT&T And Samsung
  https://www.forbes.com/sites/kevindowd/2022/02/27/wall-streets-most-feared-activist-investor-is-changing-his-game-after-shaking-up-twitter-att-and-samsung/?sh=39092c9d4463
  [2] Bloomberg.2022.The World’s Most Feared Investor.
  https://www.bloomberg.com/graphics/2017-elliott-management/
  [3] CBC.2022.Suncor’s safety record in the spotlight as activist investor calls for change.
  https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/suncor-safety-activist-investor-1.6438859
  [4]PRNewsWire.2022.Elliott Investment Management Sends Letter to the Board of Suncor Energy Inc
  https://www.prnewswire.com/news-releases/elliott-investment-management-sends-letter-to-the-board-of-suncor-energy-inc-301535415.html
  [5] CBC.2022.Suncor’s safety record in the spotlight as activist investor calls for change
  https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/suncor-safety-activist-investor-1.6438859
  [6] CBC.2022.Activist investor Elliott Investment Management seeking changes at Suncor Energy
  https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/activist-elliott-investment-management-leadership-suncor-energy-1.6434027
  [7] CBC.2022.Suncor adopting mining safety technology for first time in oilsands, says CEO
  https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/suncor-safety-earnings-1.6338446
  [8] HARTENERGY.2022.Canada’s Suncor Says Operations Improving, Will Talk with Activist Firm
  https://www.hartenergy.com/exclusives/canadas-suncor-says-operations-improving-will-talk-activist-firm-200152
  [9] BNNBoomberg.2022.Activist investor Elliott targets Suncor Energy for shakeup
  https://www.bnnbloomberg.ca/activist-investor-elliott-targets-suncor-energy-for-shakeup-1.1758369