ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการ บสย. ต้อนรับ ประธาน คนใหม่

คณะกรรมการ บสย. ต้อนรับ ประธาน คนใหม่

18 พฤศจิกายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ บสย. ต้อนรับและปฐมนิเทศ ประธาน คนใหม่

คณะกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  และ นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการ บสย. วาระพิเศษและกิจกรรมปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  

ป้ายคำ :