ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > KKP รวมพลังจิตอาสา ‘โครงการอาสา สร้างโอกาส’ ทำหมอนหลอด ส่งต่อผู้ป่วยติดเตียง

KKP รวมพลังจิตอาสา ‘โครงการอาสา สร้างโอกาส’ ทำหมอนหลอด ส่งต่อผู้ป่วยติดเตียง

28 พฤศจิกายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  รวมใจพนักงานทำภารกิจลดขยะพลาสติกและสร้างประโยชน์ทางสาธารณสุข จัดกิจกรรมอาสาทำหมอนหลอด ส่งต่อผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้โครงการอาสา สร้างโอกาส (KKP VolunTeam) ด้วยการนำหลอดพลาสติกใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Reuse) โดยนำมาทำไส้หมอนระบายอากาศ พร้อมปักข้อความให้กำลังใจบนปลอกหมอน ส่งต่อผู้ป่วยติดเตียงสำหรับนำไปใช้ป้องกันการเกิดแผลกดทับ ในการนี้ นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด  (ที่ 6 จากขวา) เป็นผู้แทนมอบหมอนหลอด จำนวน 100 ใบ  ให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมี ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเร็วๆ นี้