ThaiPublica > Native Ad > GULF เคาะดบ.หุ้นกู้ 4 ปี 3.50% ต่อปี และ7 ปี 3.90% ต่อปี ขาย 15-17 ส.ค.นี้ ผ่านแอปฯ ‘เป๋าตัง’

GULF เคาะดบ.หุ้นกู้ 4 ปี 3.50% ต่อปี และ7 ปี 3.90% ต่อปี ขาย 15-17 ส.ค.นี้ ผ่านแอปฯ ‘เป๋าตัง’

10 สิงหาคม 2022


GULF กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่นอายุ 4 ปี ที่ 3.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี ที่ 3.90% ต่อปี เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 โดยผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” เผยหุ้นกู้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด มั่นใจได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ตอบโจทย์ทั้งความมั่นคงของผู้ออกหุ้นกู้ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF บริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับสากล กำหนดอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี และอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี เสนอขายผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ระดับ “A-” และอันดับเครดิตองค์กร “A” แนวโน้ม “คงที่” โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ GULF ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) มีโครงสร้างหลักแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power Generation Business) 2. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Business) 3. ธุรกิจก๊าซ (Gas Business) 4. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure & Utilities Business) และ 5. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) โดยโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ เนื่องจากมีสัญญาระยะยาวกับคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ GULF ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่สอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดี เนื่องจาก GULF มีกระแสเงินสดที่มั่นคง จากการที่มีสัญญาระยะยาวกับภาครัฐ ทำให้มีรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ รวมถึง GULF มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทั้งราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น หรืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เชื่อว่าผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน และน่าพอใจ นอกจากนี้ GULF ยังให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ได้สะดวก ทั่วถึง ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” โดยเริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาทเท่านั้น

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตอกย้ำพันธกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ให้ตอบโจทย์ลูกค้าและประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบนช่องทางดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และปลอดภัย เพื่อสนับสนุนคนไทยวางแผนการออมและการลงทุนเพื่ออนาคตที่มั่นคง การขายหุ้นกู้ดิจิทัล “GULF” ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันของธนาคาร ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ดิจิทัลของ GULF รวมถึงสามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับหุ้นกู้และได้รับเงินทันที พร้อมทั้งแสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ ราคาซื้อขาย ครบจบในที่เดียว ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ทำให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ GULF สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th

สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล ผู้ลงทุนสามารถลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน แอปฯ “เป๋าตัง” และวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้ ทางhttps://krungthai.com/link/gulf-digital-bond-thaipublica-websiteหรือสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111