ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศเป้าหมายความยั่งยืน science-based Targets

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศเป้าหมายความยั่งยืน science-based Targets

26 สิงหาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศเป้าหมายความยั่งยืน science-based Targets สนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลกภายในปี 2593

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศ science-based targets ซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการริ่เริ่มกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative: SBTi) ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนที่ท้าทายของบริษัทฯ พร้อมร่วมเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญใน SBTi Expert Advisory Group สำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

SBTi เป็นความร่วมมือระหว่าง CDP องค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม United Nations Global Compact (UNGC) โครงการหนึ่งของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาใช้นโยบายในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น[1] สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute) และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature) เพื่อช่วยภาคธุรกิจในการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยอ้างอิงจากหลักการล่าสุดของภูมิอากาศวิทยา (climate science) ทั้งนี้ ไอวีแอลได้ประกาศ science-based targets ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรว่า “ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า” ซึ่งมุ่งลดปัญหาโลกร้อนสอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ภายใต้ความมุ่งมั่นต่อ Vision 2030 อินโดรามา เวนเจอร์ส จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกในด้านความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 และการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 25 โดยโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้กำลังส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งที่ผลิตในโรงงานและจัดหาจากภายนอกผ่านข้อตกลงการซื้อพลังงาน) นำเทคโนโลยีการกำจัดคาร์บอนใหม่ๆ รวมทั้งการดักจับคาร์บอน (carbon capture) มาปรับใช้ นำเสนอวัตถุดิบเชิงชีวภาพในห่วงโซ่คุณค่าปิโตรเคมี และขยายกำลังการรีไซเคิล PET

เพื่อให้บรรลุดเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไอวีแอลตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกำจัดคาร์บอนจากการดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ เป้าหมายต่างๆ ยังจะช่วยให้ลูกค้าและคู่ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง science-based targets แบบเดียวกันนี้

นายยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส

นายยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้กำหนดรายละเอียดในความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเราให้เป็นรูปธรรมและวัดผลได้มากยิ่งขึ้นผ่าน science-based targets เราทุ่มเทในการเสาะหาเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเราให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งความพยายามเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดธุรกิจที่ยั่งยืน แต่ยังจะมีส่วนสนับสนุนลูกค้าและคู่ธุรกิจของเราให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตนเองได้อีกด้วย”