ThaiPublica > ประเด็นร้อน > Research Reports > Krungthai Compass > Krungthai Compass ชี้เงินเฟ้อมิ.ย.พุ่ง 7.7 % คาดทั้งปี 6.1%

Krungthai Compass ชี้เงินเฟ้อมิ.ย.พุ่ง 7.7 % คาดทั้งปี 6.1%

5 กรกฎาคม 2022


Krungthai Compass ธนาคารกรุงไทยรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. พุ่งต่อเนื่องที่ 7.7% คาดทั้งปีอยู่ที่ 6.1%

 • อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มิ.ย. บวกเพิ่มขึ้นที่ 7.66% (YoY) ปัจจัยหลักจากราคาพลังงาน ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม และค่าไฟฟ้า ที่ภาครัฐมีการขยายเพดานการตรึงราคาตามต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรับขึ้นสูง โดยเฉพาะ กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ และกลุ่มเครื่องประกอบอาหาร ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ 2.51%
 • Krungthai COMPASS มองอัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2022 จะพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 6.1% จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ที่จะทำให้ราคาพลังงานในภาพรวมจะยืนสูงตลอดทั้งปี อีกทั้ง ในช่วงที่เหลือของปีคาดว่า การส่งผ่านต้นทุนผู้ประกอบการไปยังราคาสินค้าและบริการจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากดัชนีราคาผู้ผลิตที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกเหนือจากนี้ อุปสงค์ในประเทศที่คาดว่าจะปรับดีขึ้น จากนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะคึกคักขึ้นหลังเปิดประเทศ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะค่อยๆฟื้นตัว จะยิ่งช่วยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ
 • อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มิ.ย. เร่งขึ้นอยู่ที่ 7.66% จากราคาพลังงานและหมวดอาหาร

  อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มิ.ย. อยู่ที่ 7.66% (YoY) เร่งขึ้นจากเดือนก่อนที่ 7.10% (YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์มองไว้ที่ค่ากลาง 7.50% (YoY)1 ปัจจัยหลักจากราคาพลังงาน ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม และค่าไฟฟ้า ที่ภาครัฐมีการขยายเพดานการตรึงราคาตามต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้ราคาพลังงานขยายตัวเร่งขึ้นที่ 39.97% (YoY) เทียบกับเดือนก่อนที่ 37.24% (YoY) รวมทั้ง หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรับตัวเร่งขึ้นเช่นกันขึ้น โดยราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยที่ 5.87% (YoY) เทียบกับเดือนก่อนที่ 5.82% (YoY) จากแรงผลักดันของเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะ สุกรที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรชะลอการเลี้ยง ขณะที่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ราคาปรับลดลง โดยเฉพาะราคาข้าวสาร เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีจำนวนมาก และมีการจัดโปรโมชันตามห้างสรรพสินค้า ในครึ่งปีแรก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 5.61% ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยอยู่ที่ 1.85%

  Krungthai COMPASS มองอัตราเงินเฟ้อครึ่งปีหลังจะบวกเร่งขึ้นจากครึ่งปีแรกที่เฉลี่ย 5.61% และทำให้อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2022 พุ่งขึ้นมาที่ 6.1% สาเหตุสำคัญจากราคาพลังงานที่จะยังอยู่ในระดับสูง จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทำให้ราคาน้ำมันดิบดูไบในตลาดโลกมีโอกาสยืนระดับสูงระดับ 100 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล ไปตลอดช่วงที่เหลือของปี โดยคาดว่า ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล รวมถึงการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลแบบขั้นบันไดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 22 จะกดดันให้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลคิดเป็นส่วนใหญ่หรือราว 61% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบกทั้งหมด

  อีกทั้ง ในช่วงที่เหลือของปี คาดว่า การส่งผ่านต้นทุนผู้ประกอบการไปยังราคาสินค้าและบริการจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากดัชนีราคาผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้ง การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเริ่มกระจายตัวไปหมวดอื่นๆ นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาในหมวดอาหารและพลังงาน นอกเหนือจากนี้ อุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น จากนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะคึกคักขึ้นหลังเปิดประเทศ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นจะยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

  หมายเหตุ : 1 อ้างอิงจาก Reuter Polls (as of July 22)