ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > OR จับมือ บลูบิค กางแผน “ออร์บิท ดิจิทัล” มุ่งเชื่อมต่อทุกการเติบโตผ่านแพลตฟอร์ม

OR จับมือ บลูบิค กางแผน “ออร์บิท ดิจิทัล” มุ่งเชื่อมต่อทุกการเติบโตผ่านแพลตฟอร์ม

8 มีนาคม 2022


OR จับมือ บลูบิค กางแผน “ออร์บิท ดิจิทัล” มุ่งสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อทุกคนและสร้างการเติบโตร่วมกับทุกภาคส่วนแบบไร้ขีดจำกัด

ออร์บิท ดิจิทัล (Orbit Digital) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด ที่ถือหุ้น 100% โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน โดย OR มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 40 และ BBIK ร้อยละ 60 เผยแผนผลักดันให้ OR ก้าวสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ผ่าน 3 โครงการดิจิทัลขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูล หวังสร้างรายได้และการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด

นายวิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การมี Digital Capabilities และ Digital Asset เป็นสิ่งสำคัญมากในการขับเคลื่อนองค์กร ออร์บิท ดิจิทัล จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับ OR ในการยกระดับขีดความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง Digital Platform เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งต่อยอดทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านพันธกิจ 3 ประการ คือ การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างธุรกิจใหม่ และการบ่มเพาะองค์ความรู้และสร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมจากภายในองค์กร

การผลักดันโครงการต่าง ๆ ของ OR ผ่าน ออร์บิท ดิจิทัล จะเป็นการร่วมใช้ความเชี่ยวชาญของทั้ง OR ในด้านธุรกิจ และ ความเชี่ยวชาญของ BBIK ในด้านกลยุทธ์ และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อร่วมกันสร้าง Digital Platform ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างไร้ขีดจำกัด

นางสาวราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ Orion และกรรมการ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า ออร์บิท ดิจิทัล จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และบริหารจัดการดิจิทัลแพลตฟอร์มของ OR ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ OR สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการเป็นผู้นำด้าน Digital Mobility & Lifestyle และมี Digital Platform ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภายในปี 2565 จะมีการเปิดตัว Digital Platform ที่จะเป็นการเชื่อมต่อผู้บริโภค และบริการต่างๆของ OR และพันธมิตร ภายใน 1 แอปพลิเคชัน (All in 1 Application) โดยจะเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนา Feature ที่หลากหลายทั้งในฝั่งของ Mobility และ Lifestyle ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าในทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการเติบโตร่วมกับพันธมิตร

นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด ระบุว่า ออร์บิท ดิจิทัล ได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการด้านดิจิทัลของ OR โดยแบ่งแนวทางการทำงานออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งประกอบด้วย ระยะที่ 1 การจัดตั้งและพัฒนาทีมงาน ระยะที่ 2 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและเซอร์วิสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และระยะที่ 3 การทำ Data Monetization โดยในปี 2565 ออร์บิท ดิจิทัล มีแผนพัฒนา 3 โครงการสำคัญ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการทำงานระยะที่ 2 ได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Loyalty Management System โครงการพัฒนา All in one Application และโครงการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ระหว่าง OR และพันธมิตรธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และสามารถเริ่มใช้งานระบบทั้งหมดได้อย่างเป็นรูปธรรมในปีหน้า โดยรายละเอียดโครงการดังกล่าวมีดังนี้

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Loyalty Management System การพัฒนาและปรับปรุงระบบสมาชิกสำหรับลูกค้าของ OR ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก Blue Card และสมาชิกของพันธมิตรธุรกิจ ให้สามารถเชื่อมต่อและนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้กับลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก OR ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมและทำการแลกคะแนนหรือของรางวัลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม OR และ ออร์บิท ดิจิทัลตั้งเป้าให้การพัฒนาและปรับปรุงระบบในครั้งนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการผ่านระบบสารสนเทศ และเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบใหม่ๆ กับพันธมิตรธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าและสมาชิก Blue Card ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมและจำนวนสมาชิก Blue Card ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากำลังเปลี่ยนไปอีกด้วย

โครงการพัฒนา All in one Application การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยแนวคิดที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ไว้ในแอปฯ เดียว ถือเป็น One Stop Solutions ที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันและช่วยให้ชีวิตผู้ใช้งาน ง่ายและสะดวกสบายขึ้น รวมทั้งสร้างประสบการณ์ได้อย่าง Personalization โดยแอปพลิเคชันนี้จะรวบรวมและเชื่อมต่อกับพันธมิตรในปัจจุบันและอนาคตของ OR ถือเป็นการสร้าง Synergy และเติบโตไปพร้อมๆ กัน

โครงการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ระหว่าง OR และพันธมิตรธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มของธุรกิจ OR และพันธมิตรโดยการผนวกสินค้าและบริการ รวมถึงระบบงานแบ็คออฟฟิศให้เข้าไปอยู่ภายใต้ OR Digital Platform อาทิ EV Station App ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการตั้งแต่การวางแผนการเดินทาง แสดงตำแหน่งของสถานีชาร์จไฟฟ้า การจองคิวชาร์จล่วงหน้า รวมถึงระบบการชำระเงินออนไลน์ และ LINE Official Account เพื่อสร้างประสบการการณ์ในการเข้ามาใช้บริการแบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้า และต่อยอดทางธุรกิจให้กับ OR และพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น

โดยในส่วนของการทำ Data Monetization ออร์บิท ดิจิทัลคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2568 โดยจะมีการสร้าง Business Model ขึ้นมาใหม่ระหว่าง ออร์บิท ดิจิทัลและ OR เพื่อรองรับการสร้างรายได้ในระยะยาวจากการทำ Data Monetization ภายใต้กรอบการดำเนินงานในระยะที่ 3 นี้ ออร์บิท ดิจิทัลยังคงเป็นผู้พัฒนาและดูแลโครงการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในอนาคตให้กับ OR เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของ OR ภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” ที่ต้องการสร้างโอกาสทุกการเติบโตร่วมกันอีกด้วย

“ออร์บิท ดิจิทัลเป็นผู้พัฒนาและผลักดันโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและเทคโนโลยีของ OR ทั้งหมดเพื่อปูทางให้ OR เป็นผู้นำด้าน Digital Mobility & Lifestyle ชั้นนำของประเทศ ซึ่งเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่ทำงานร่วมกันระหว่างออร์บิท ดิจิทัล และบลูบิคจะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการเติบโตและต่อยอดการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบุคลากรจะทำให้โครงการดิจิทัลของ OR สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยภายใต้แผนพัฒนาดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้กับออร์บิท ดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาทต่อปี” นายปกรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมขยายทีมงานคนรุ่นใหม่สายไอทีเพื่อเร่งเสริมขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับ OR ซึ่งคาดว่าจะมีบุคลากรรวมกว่า 100 ตำแหน่ง โดยปัจจุบันยังมีการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษาจบใหม่ กลุ่มคนทำงาน หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยสาขาที่เปิดรับจะมีตั้งแต่สายงานพัฒนา อาทิ Software Engineer, Business Analyst, UX/UI Designer, Technical Lead, Software Tester, IT Project Manager, System Analyst, Solution Architect, และ Infrastructure Engineer สายงาน Digital Product Management อาทิ Product Manager, Product Owner, และ Product Strategist

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดท้ายว่า ความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล ระหว่าง OR และบลูบิคในครั้งนี้ ถือเป็นการเติมเต็มความสำเร็จของทั้งสององค์กร และเชื่อมั่นว่า OR จะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Mobility & Lifestyle ได้ในที่สุด ในขณะที่บลูบิคเองจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

…….

เกี่ยวกับ Bluebik

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคอนซัลต์ที่เชี่ยวชาญด้านการทำ Digital Transformation โดยให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting) บริการที่ปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร (Digital Excellence & Delivery) บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic PMO) และบริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data & Advanced Analytics) ภายใต้ความเข้าใจบริบทการทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างดี พร้อมด้วยความสามารถของบุคลากรกว่า 130 คนที่มีประสบการณ์จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บลูบิค กรุ๊ป สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์หรือติดตามข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ที่ Facebook Page: Bluebik Group และ LinkedIn: Bluebik Group

เกี่ยวกับ OR

OR เป็นบริษัท Flagship ด้านการดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานและค้าปลีกแบบผสมผสาน โดยมีเจตจำนงในการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกับสังคมชุมชน (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงาน (Performance) ด้วยการใช้จุดแข็งด้าน Physical Platform ควบคู่กับ Digital Platform รวมกับความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของ OR และความเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจของ OR มาอย่างยาวนาน ในการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ประกอบการในทุกขนาดเติบโตไปพร้อมกัน (Inclusive Growth) พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

………..

OR and Bluebik join hands to unveil ORBIT Digital’s plan helping OR to become the leader of Digital Mobility & Lifestyle on its digital platforms which connect all and create inclusive growth without limit.

ORBIT Digital, a joint venture of Modulus Venture Company Limited that is wholly owned by PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) and Bluebik Group Public Company Limited (BBIK) which is a leading consultancy on digital transformation with a 40% stake taken by OR and a 60% share by BBIK, unveils its plan to make OR the Digital Mobility & Lifestyle leader through 3 large-scale digital projects that will develop digital platforms and use data to increase business value for unlimited revenue generation and growth.

Mr. Wison Suntharachan, Senior Executive Vice President for Corporate Strategy, Innovation and Sustainability of PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, said digital capabilities and digital assets were very important engines to drive an organization and ORBIT Digital was a key mechanism for OR to upgrade its information technology capabilities and digital platforms for the good experiences of consumers and to use digital innovations to further develop business on 3 missions – to enhance competitiveness with new technologies and innovations, to use information to increase value and develop new business and to accumulate knowledge and produce innovation-related personnel within the organization.

The implementation of OR’s projects through ORBIT Digital will benefit from the extensive business experiences of OR and BBIK’s expertise in strategies and digital innovations and they will create the digital platforms that will endlessly meet the needs of consumers.

Miss Rajsuda Rungsiyakull, Senior Executive Vice President assigned as ORion Project Director and Director of Modulus Venture Company Limited, said ORBIT Digital would play important roles in developing the digital platforms of OR and keeping them up-to-date and highly efficient so that OR would reach its goal to become the leader of Digital Mobility & Lifestyle and have the digital platforms that impressively serve consumers in a sustainable manner. Within 2022 there will be the digital platforms that will connect consumers to the services of OR and partners through the All in one Application. Partners will actively cooperate to develop a wide range of features related to mobility and lifestyles that will facilitate and serve all facets of everyday life of customers and ensure the inclusive growth of all partners.

Mr. Pakorn Jiemskultip, Chief Executive Officer of ORBIT Digital Company Limited, said ORBIT Digital had its plan to support the digital projects of OR. It divides the plan into 3 stages – team formation and development, the development of relevant digital platforms and services and data monetization. In 2022 ORBIT Digital plans to develop 3 key projects that are under the second stage. They are a Loyalty Management System Development and Improvement, an All in one Application Development, and an All-encompassing Digital Platforms of OR and its Partners. The projects are expected to be developed this year and implemented next year. The details of the projects are as follows.

The Loyalty Management System Development and Improvement – It will develop and improve membership systems to serve the customers of OR. The membership systems include the Blue Card membership and the membership systems of business partners. The systems will be linked and the integrated use of their data will be maximized. Customers will enjoy digital experiences, receive privileges from OR effortlessly, check points easier and redeem them faster. OR and ORBIT Digital hope that the system development and improvement will upgrade services provided through information systems, support system integration with business partners in the future, serve the demand of customers and Blue Card members in a faster and more accurate manner and handle the numbers of transactions and Blue Card members that will be growing in the future because of the changing lifestyles of customers.

The All in one Application Development – It concerns the development of digital platforms to serve all lifestyles through a single application. This will produce one-stop solutions that will be parts of everyday life, make users’ life easier and more convenient and offer personalized experiences. This application will gather and connect the present and future partners of OR. Synergy and growth will happen simultaneously.

The All-encompassing Digital Platforms of OR and its Partners – OR and its business partners will have their digital platforms connected to one another. Products, services and back-office systems will be linked through the digital platforms of OR. For example, the EV Station App will allow users to plan their trips and reserve their charging, show the locations of charging stations and include online payment and its LINE official account to provide customers with seamless user experiences and promote the business of OR and its partners.

For Data Monetization, ORBIT Digital plans to start it in 2025. ORBIT Digital and OR will jointly develop a new business model to support long-term data monetization. In this third stage of projects, ORBIT Digital will continue to develop and supervise the new projects that will be implemented on the digital platforms of OR to support the operations of OR according to its vision of “Empowering All Toward Inclusive Growth”.

“ORBIT Digital develops and promotes all digital and technology projects of OR to pave the way for OR to be the Digital Mobility & Lifestyle leader in the country. I believe that experienced teams from ORBIT Digital and Bluebik can together increase growth potential and business value. I am also confident that capable personnel will guarantee success in the digital projects of OR. With all the above-mentioned development projects, ORBIT Digital will generate at least 150 million baht in annual revenue,” Mr. Pakorn Jiemskultip said.

Besides, the company plans to expand its IT workforce to develop the digital capabilities of OR. The workforce is expected to exceed 100. It is recruiting technology-related staff members at all levels including graduates, experienced professionals and specialists to be its Software Engineers, Business Analysts, UX/UI Designers, Technical Leads, Software Testers, IT Project Managers, System Analysts, Solution Architects and those responsible for digital product management such as product managers, product owners and product strategists.

Mr. Pochara Arayakarnkul, Chief Executive Officer of Bluebik Group Public Company Limited, said the collaboration between OR and Bluebik through ORBIT Digital ensured the success of both organizations. OR will definitely develop the digital innovations and business ecosystem that will boost its competitiveness and finally turn it into the leader in Digital Mobility & Lifestyle while Bluebik will be growing in a steady and sustainable manner.