ThaiPublica > Sustainability > Headline > PTTGC ทุ่มงบ 1.65 แสนล้าน ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ปี2050

PTTGC ทุ่มงบ 1.65 แสนล้าน ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ปี2050

24 ตุลาคม 2021


ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

PTTGC ประกาศแผน “Together To Net Zero” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 งบลงทุนประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.65 แสนล้านบาท  ผ่าน 3 เสาหลัก พร้อมตั้งงบปรับโครงสร้างธุรกิจอีก 1.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เตรียมซื้อเข้าซื้อกิจการธุรกิจคาร์บอนต่ำ

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)กล่าว ว่า กลุ่มบริษัทประกาศแผนงานสู่เป้าหมาย “Together To Net Zero” เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในปี 2593 โดยบริษัทวางเป้าหมายระยะปานกลางในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 20% ภายในปี 2573 และทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

ทั้งนี้ PTTGC คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 5 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.65 แสนล้านบาทภายในปี 2593 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยไม่กระทบต่อการเติบโตธุรกิจ และเบื้องต้นได้วางแผนในการลงทุนราว 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 ผ่านกรอบการดำเนินงานเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

นายคงกระพัน กล่าวว่ากลยุทธ์การดำเนินงานเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำจะอยู่ภายใต้ 3 เสาหลัก (Three-Pillar Low Carbon Transition Framework) ประกอบด้วย

  1. Efficiency-driven การเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ โดยใช้หลัก “5R” และเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และลดการใช้พลังงาน นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ และแสวงหาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำรูปแบบใหม่เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน คาดว่า จะลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 20%
  2. Portfolio-driven การบริหารพอร์ตโฟลิโอธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของ GC Group ผ่านนวัตกรรมและการลงทุน โดยการปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอไปสู่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ อาทิเช่น การลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษมูลค่าสูง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุหมุนเวียน คาดว่า จะลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 25%
  3. Compensation-driven เป็นเสาหลักสุดท้ายของกรอบนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ด้วยทางแก้ปัญหาที่มีธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-Based Solutions) รวมทั้งการจัดหาและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดักจับคาร์บอน ผ่านแนวทางต่าง ๆ ได้แก่ Corporate Venture Capitals การสร้างพันธมิตร และการร่วมทุนทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ คาดว่า จะลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 50%

นอกจากนี้ บริษัทได้ตั้งงบลงทุนในการปรับโครงสร้างธุรกิจอีก 1.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยนายคงกระพัน ให้ข้อมูลว่าการลงทุนสำหรับปรับโครงสร้างธุรกิจ จะดำเนินการโครงการลงทุนปิโตรเคมีเกรดพิเศษในอีอีซีอีก 2-3 ปีข้างหน้า มูลค่าการลงทุน 20,000-30,000 ล้านบาท

รวมทั้งมองหาโอกาสการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (M&A) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ ซึ่งน่าจะเห็นความคืบหน้าในเข้าซื้อกิจการออกมาต่อเนื่อง และวางเป้าหมายที่จะมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจเฉลี่ยปีละ 4% ต่อเนื่องใน 5-6 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ allnex ผู้นำระดับโลกในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Coating Resins ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเคลือบและสารเติมแต่งสำหรับใช้กับวัสดุทุกประเภท เนื่องจาก allnex ยึดถือนโยบายในการปล่อยคาร์บอนต่ำ และเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรม Coating มานานกว่า 70 ปี โดยได้รับการจัดอันดับในระดับ Gold Ratings ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก EcoVadis

ขณะเดียวกัน NatureWorks ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ PTTGC ได้ประกาศการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอโพลีเมอร์แบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจพลาสติกชีวภาพ รวมถึงการดำเนินโครงการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร

นายคงกระพันกล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นว่า บริษัทมีสัดส่วนการจัดซื้อน้ำมันดิบในปริมาณน้อย เนื่องจากยังคงใช้วัตถุดิบหลักจากก๊าซธรรมชาติ และการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน คาดว่าจะส่งผลดีต่อมาร์จิ้นการกลั่นในปีหน้า ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี ก็ยังต้องติดตามหลายปัจจัยประกอบกัน อย่างไรก็ดี บริษัทได้ทำการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันไว้แล้วตั้งแต่ต้นปี หากราคาน้ำมันดิบกลับไปลดต่ำลงก็จะไม่มีปัญหาขาดทุนจากการสต็อกน้ำมัน