ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ASEAN RoundUP EP 50 “ล้งจีน” กับตลาดผลไม้อาเซียน

ASEAN RoundUP EP 50 “ล้งจีน” กับตลาดผลไม้อาเซียน

30 สิงหาคม 2021


เร่งผลักดัน​ ASEAN​ Gap ลดการพึ่งพิงล้งจีน​ ในอาเซียน​

“ล้ง” โรงคัดบรรจุผลไม้ ที่เห็นกันจำนวนมากในไทยคือ ล้งจีน เข้ามามีบทบาทต่อเสถียรภาพราคาและการส่งออก สินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ในไทยและประเทศในอาเซียนเป็นอย่างมาก

นายปราโมทย์ ร่วมสุข กรรมการในคณะอนุกรรมการเกษตรและอาหาร หอการค้าไทย ให้ความเห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรร่วมกันได้ ด้วยการใช้ข้อตกเสรีทางการค้า FTA และ มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และมาตรฐานสินค้าเกษตร

ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการใช้กฎเกณฑ์​ของ ASEAN Good Agricultural Practices หรือ ASEAN Gap ให้มีมาตรฐานและมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าทุกวันนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์​มีความเข้มแข็ง​ และ​ลดการพึ่งพิงล้งจากจีนในปัจจุบัน

ไทยมีความได้เปรียบ ในการที่จะเป็นฮับผลไม้ในอาเซียน​ ซึ่งถ้าจะให้บรรลุผลต้องให้ภาคเอกชนและภาคการเกษตรของไทยเป็นผู้กำหนดกลไกระบบเอง​ ส่วนภาครัฐเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้สนับสนุน​ แต่ต้องไม่ใช่ผู้ควบคุม​

พร้อมให้จับตาประเทศจีนล่าสุดมีการกำหนดยุทธศาสตร์การแปรรูปทุเรียน​ อย่างจริงจัง คาดว่าจะส่งผลต่อการแข่งขันการส่งออกทุเรียนของไทย

ดำเนินรายการโดย อเทตยา ศิลปเจริญ
อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

Youtube
Soundcloud
Apple Podcast
Google Podcast
Spotify