ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯกังวลผู้ป่วยโควิด อาการหนัก-ใช้เครื่องช่วยหายใจ-ตาย เพิ่ม 3-4เท่าใน 3สัปดาห์

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯกังวลผู้ป่วยโควิด อาการหนัก-ใช้เครื่องช่วยหายใจ-ตาย เพิ่ม 3-4เท่าใน 3สัปดาห์

20 พฤษภาคม 2021


ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/thaimoph/photos/pcb.312759790333931/312759637000613

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2563-2565 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ว่าตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่องวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับแรก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น ผ่านมากกว่า 3 สัปดาห์ สถานการณ์การระบาดในประเทศยังคงมีจำนวนผู้ป่วยใหม่ในระบบรักษาพยาบาลไม่ลดลงและมีการระบาดในเรือนจำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ถึงแม้การจัดตั้ง รพ.สนามจะช่วยลดภาระการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล

สิ่งที่น่ากังวลคือ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น 4 เท่า ทำให้มีผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในเวลา 3 สัปดาห์ และยังมีผลกระทบต่อกรรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคอื่น เช่นกัน โดยบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนักและต่อเนื่อง

ความรุนแรงของการระบาด การนอนโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยหนักและเสียชีวิต ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ทำให้สถานการณ์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลย่ำแย่กว่าภาพรวมของประเทศมาก ตามที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกัน ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคยังมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอวิงวอนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการดังนี้

รัฐบาล ควรมีมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล โดยคำนึงถึงความเจ็บป่วยของประชาชนมากกว่ากระแสสังคมด้านอื่น ๆ เพราะหากการระบาดยังคงเป็นเช่นนี้ จะมีผู้ป่วยอาการหนัก เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และยังอาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการที่มีการระบาดจำนวนมากเป็นเวลานานอีกด้วย สำหรับมาตรการที่กำหนดขึ้นจะต้องควบคู่กับการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดร่วมด้วย เพื่อเร่งให้มีการลดลงของอัตราการติดเชื้อรายวันซึ่งจะนำมาสู่การล่มสลายของระบบการรักษาพยาบาล รวมทั้งเร่งการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน และสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชน ควรตระหนักถึงการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดสูงสุด ด้วยการอยู่บ้าน งดการเข้าที่ชุมชน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และเมื่อมีโอกาสได้รับวัคซีนขอให้ทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะช่วยยับยั้งความรุนแรงและลดการระบาดของโควิด-19

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณและความห่วงใยมายัง อายุรแพทย์ แพทย์สาขาวิชาอื่น ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับภาระงานอันหนักหน่วง ด้วยความอดทน อดกลั้น และสามัคคี และขอส่งกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการฟันฝาวิกฤติการระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ป้ายคำ :