ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปตท.สผ. เข้าร่วมทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ใน “โอมาน”

ปตท.สผ. เข้าร่วมทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ใน “โอมาน”

1 กุมภาพันธ์ 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. เข้าร่วมทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ในประเทศโอมาน เพิ่มปริมาณการขายได้ทันที ต่อยอดโอกาสการลงทุนในตะวันออกกลาง

กรุงเทพฯ, 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ปตท.สผ. เข้าร่วมทุนร้อยละ 20 ในแปลง 61 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในรัฐสุลต่านโอมาน สามารถเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมได้ทันทีและสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท รวมทั้ง ยังเป็นการต่อยอดโอกาสการลงทุนในอนาคตของ ปตท.สผ. ในตะวันออกกลาง

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่าบริษัท พีทีทีอีพี มีนา จำกัด (PTTEP MENA Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Share Purchase Agreement หรือ SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ในแปลง 61 ในประเทศโอมาน จากบริษัท บีพี เอ็กซ์พลอเรชั่น (เอปซิลอน) จำกัด (BP Exploration (Epsilon) Limited หรือ บีพี) เป็นมูลค่า 2,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สรอ.) โดยจะมีการปรับมูลค่าและเงินทุนหมุนเวียนตามเงื่อนไขใน SPA ทั้งนี้ มูลค่าดังกล่าว ยังไม่รวมมูลค่าเพิ่มเติมอีก 140 ล้านดอลลาร์ สรอ. หากบริษัทบีพีสามารถบรรลุการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 โดย ปตท.สผ. จะใช้เงินสดที่มีอยู่ (Cash on Hand) ในการซื้อสัดส่วนการลงทุนครั้งนี้ โดยสัญญาซื้อขายดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโอมาน

ทั้งนี้ แปลง 61 เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกที่มีปริมาณสำรองขนาดใหญ่ที่มีการผลิตก๊าซธรรมชาติถึงประมาณร้อยละ 35 ของประเทศ นับเป็นแหล่งก๊าซฯ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับตลาดก๊าซฯ ของโอมาน ซึ่งการเข้าร่วมทุนครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมและเพิ่มปริมาณการขายให้กับบริษัทได้ทันที รวมทั้งเปิดโอกาสให้ ปตท.สผ. ได้มีส่วนร่วมพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพในประเทศโอมานร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันระดับโลก

“ก่อนหน้านี้ ในปี 2562 ปตท.สผ. ได้เข้าไปลงทุนในโครงการพีดีโอ (แปลง 6) ซึ่งเป็นโครงการผลิตน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโอมาน และโครงการโอมาน แอลเอ็นจี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแอลเอ็นจี ซึ่งการเข้าไปลงทุนในแปลง 61 นี้ ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ ก็ถูกป้อนเข้าสู่โครงการโอมาน แอลเอ็นจี ที่ ปตท.สผ.ได้ร่วมทุนอยู่ สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการต่อยอดการลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจก๊าซ (Gas Value Chain) ของบริษัท เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตให้กับบริษัทในระยะยาว และที่สำคัญยังเป็นการเสริมสร้างฐานการลงทุนและโอกาสการลงทุนของ ปตท.สผ. ในอนาคตในภูมิภาคตะวันออกกลางได้เป็นอย่างดี” นายพงศธรกล่าว

สำหรับแปลง 61 ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศโอมาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,950 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งคาห์ซซาน (Khazzan) ซึ่งเริ่มผลิตในปี 2560 และแหล่งกาห์เซียร์ (Ghazeer) เริ่มผลิตในเดือนตุลาคม 2563 โดยมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกัน ประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) และคอนเดนเสท มากกว่า 65,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งแปลงดังกล่าวสามารถพัฒนาแหล่งก๊าซรวมโดยได้ถึง 10.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (TCF)

หากการดำเนินการซื้อขายเสร็จสิ้น บีพี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ จะมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 บริษัท โอคิว (OQ) เป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติโอมาน ร้อยละ 30, พีทีทีอีพี มีนา ร้อยละ 20 และบริษัท พีซี โอมาน เวนเจอร์ส เป็นบริษัทย่อยของปิโตรนาส (PETRONAS) ร้อยละ 10

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีการลงทุนในประเทศโอมาน ทั้งธุรกิจขั้นต้น (Upstream) และธุรกิจขั้นกลาง (Midstream) ได้แก่ โครงการพีดีโอ (แปลง 6) โครงการมุคไคซนา (แปลง 53) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบบนบกขนาดใหญ่ โครงการโอมาน ออนชอร์ แปลง 12 และโครงการโอมาน แอลเอ็นจี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งเดียวในโอมาน

แปลง 61 ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศโอมาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,950 ตารางกิโลเมตร

PTTEP enters into a large gas field in Oman immediately increasing sales volumes and enhancing its investment portfolio in the Middle East

Bangkok, February 1, 2021, PTTEP acquires a 20% participating interest in Sultanate of Oman’s Block 61, one of the largest gas developments in the Middle East. The acquisition will immediately add to the company’s petroleum reserves and sales volumes, foster its long term growth, and open up further investment opportunities in the Middle East.

Mr. Phongsthorn Thavisin, Chief Executive Officer of PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), said PTTEP MENA Limited, a subsidiary of PTTEP, has signed a Sale and Purchase Agreement (SPA) with BP Exploration (Epsilon) Limited (BP) for a 20% participating interest in Oman’s Block 61 with a transaction value of USD 2,450 million, subject to final net working and other closing adjustments per SPA at completion of the transaction following government approval expected within this year. The value excludes potential contingent payments which are capped at a maximum amount of USD 140 million, and subject to certain milestones stipulated under the SPA being accomplished. The acquisition will be funded from cash available on PTTEP’s balance sheet.

Block 61 is a producing onshore gas field with enormous resources and significant importance to Oman’s natural gas market. Block 61 has the capacity to deliver approximately 35% of total gas output in Oman. The investment will have an immediate effect of increasing PTTEP’s petroleum reserves and sales volumes. Furthermore, this will also open an opportunity for PTTEP to develop a high potential project in Oman in collaboration with world-class E&P companies.

“Since 2019, PTTEP has invested in key assets in Oman including PDO (Block 6), the largest onshore oil field in Oman, and Oman LNG, the only LNG gas liquefaction complex in the country. The investment in Block 61 is aligned with PTTEP’s direction of growth, focusing on highly prolific areas, and supports our strategy towards gas value chain investments as gas produced from the block will boost availability of gas supply for Oman LNG. This successful acquisition will further strengthen PTTEP’s foothold in Oman in the long run and pave the way for future investments in the Middle East,” said Mr. Phongsthorn.

Covering around 3,950 square kilometers in central Oman, Block 61 is comprised of two phases, Khazzan gas development which began production in 2017, followed by Ghazeer in October 2020 with a combined daily production capacity of approximately 1,500 million cubic feet per day (MMSCFD) for gas and more than 65,000 barrels per day (BPD) for condensate. The block is targeted at developing total gas resources of 10.5 trillion cubic feet (TCF).

After the acquisition is completed, BP (the Operator) will hold a 40% participating interest, while other partners including OQ (Omani national oil company), Oman’s national oil company; PTTEP MENA; and PC Oman Ventures Limited, a subsidiary of PETRONAS, will hold 30%, 20% and 10% participating interests, respectively.

At present, PTTEP has invested in upstream and midstream businesses in Oman, including PDO (Block 6), the largest onshore oil field in Oman; Mukhaizna (Block 53); Oman Onshore Block 12; and Oman LNG, the only LNG gas liquefaction complex in the country.

ป้ายคำ :