ThaiPublica > เกาะกระแส > ครม.เคาะ “ม33 เรารักกัน” เริ่มลงทะเบียนรับ 4,000 บาท 21 ก.พ. – 7 มี.ค.นี้

ครม.เคาะ “ม33 เรารักกัน” เริ่มลงทะเบียนรับ 4,000 บาท 21 ก.พ. – 7 มี.ค.นี้

15 กุมภาพันธ์ 2021


ครม.เคาะ “ม33 เรารักกัน” ใช้เงินกู้ 37,100 ล้าน แจกมนุษย์เงินเดือน 9 ล้านคน คนละ 4,000 บาท เริ่มลงทะเบียน 21 ก.พ.-7 มี.ค.นี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ม33 เรารักกัน” ตามที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานนำเสนอภายใต้กรอบวงเงิน 37,100 ล้านบาท สำหรับกลุ่มผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวน 9.27 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาบรรเทาภาระค่าครองชีพคนละ 4,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
    2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 (วันที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการ “เราชนะ”)
    3. ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
    4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับการช่วยเหลือนั้นจะได้รับสนับสนุนโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 จำนวนไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และให้เริ่มใช้สิทธิซื้อสินค้า และบริการจากร้านค้าเดียวกันกับโครงการเราชนะได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า โครงการ “ม33 เรารักกัน” จะใช้จ่ายจากเงินกู้วงเงินไม่เกิน 37,100 ล้านบาท โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้จัดเตรียมแผนเปิดให้ผู้ประกันตน ม. 33 มาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ในช่วง 21 กุมภาพันธ์- 7 มีนาคม 2564 คัดกรองผู้ได้รับสิทธิจากฐานข้อมูลของภาครัฐต่าง ๆ ช่วงวันที่ 8-14 มีนาคม 2564 กดใช้งาน และ กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในช่วงวันที่ 15 -21 มีนาคม 2564 จากนั้นกระทรวงการคลังจะโอนเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิในวันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท/สัปดาห์ รวมแล้วไม่เกิน 4,000 บาท/คน ซึ่งผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายเงินผ่าน “เป๋าตัง” ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ม33 เรารักกัน” และร้านค้าในโครงการเราชนะได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 คาดว่าจะกระตุ้นการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย