ThaiPublica > เกาะกระแส > ครม.เคาะจ่ายเยียวยา “เราชนะ-ม.33” คนละ 2,000 บาท

ครม.เคาะจ่ายเยียวยา “เราชนะ-ม.33” คนละ 2,000 บาท

11 พฤษภาคม 2021


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่มาภาพ : www.thaigov.go.th

ครม.เห็นชอบโยกเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 85,000 ล้านบาท แจกเยียวยา “เราชนะ-ม.33 เรารักกัน” คนละ 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ จ่ายเงินเยียวยาประชาชนภายใต้โครงการ “เราชนะและม.33 เรารักกัน” เพิ่มเติมอีก คนละ 2,000 บาท ตามคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้นำเสนอ รวมวงเงินทั้งสิ้น 96,741.47 ล้านบาท โดยโยกวงเงินกู้ในรายการที่ 3 วงเงิน 85,000 (มาตรา 5 (3) แห่ง พ.ร.ก.เงินกู้ฯ 1 ล้านล้านบาท) มาใช้ในแผนงานที่ 2 (ตามมาตรา 5 (2)) ล้านบาท ซึ่งในแผนงานที่ 2 มีวงเงินกู้คงเหลืออยู่ประมาณ 12,497.84 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

โดยมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดฯในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. โครงการเราชนะ มีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 33.5 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมวงเงินทั้งสิ้น 67,000 ล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ทั้ง 2 กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 1,000 บาท งวดแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และงวดที่ 2 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ส่วนกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มที่มีแอปฯ “เป๋าตัง” และกลุ่มผู้ลงทะเบียน จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 1,000 บาท งวดแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และงวดที่ 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยวงเงินที่ได้รับจากโครงการนี้ สามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2.โครงการ ม.33 เรารักกัน มีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 8.11 ล้านคน และกลุ่มที่อยู่ระหว่างทบทวนสิทธิอีก 30,000 คน จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมวงเงินทั้งสิ้น 48,841.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมที่ ครม.เคยมีมติอนุมัติประมาณ 11,741.47 ล้านบาท (37,100 ล้านบาท)โดยผู้ประกันตนจะได้รับการโอนเงินคนละ 1,000 บาท งวดแรกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 งวดที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ วงเงินที่ได้รับจากโครงการนี้ สามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เช่นกัน

3.มาตราการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้าและน้ำประปา) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2564 วงเงิน 8,000 ล้านบาทและเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2564 อีก 10,000 ล้านบาท รวม 18,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กระทรวงการคลังจะเสนอเพื่อให้ครม.พิจารณาในระยะต่อไป

  • ครม.อนุมัติเยียวยากว่า 2.25 แสนล้าน จ่าย “เราชนะ-ม.33 เรารักกัน” เพิ่มคนละ 2,000 บาท
  • ด้านนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,843 ล้านบาท 2) ประชาชนกลุ่มแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง และประชาชนกลุ่มผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,724 ล้านบาท และ 3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,461 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ ฯแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 205,028 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 25.2 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ