ThaiPublica > Native Ad > ‘วรพร’ มะม่วงแปรรูปพร้อมกินเจ้าแรกในไทย เพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ร้านเซเว่นฯ

‘วรพร’ มะม่วงแปรรูปพร้อมกินเจ้าแรกในไทย เพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ร้านเซเว่นฯ

9 กรกฎาคม 2020


มะม่วงแช่แปรรูปวรพร

มะม่วงได้ชื่อว่าเป็นผลไม้มากคุณประโยชน์ที่อยู่คู่กับคนไทย นอกจากรับประทานสดได้ทั้งดิบ ห่าม และสุกแล้ว ยังสามารถดัดแปลงนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง ทั้งมะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงกวน และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ก็นับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงแปรรูป “วรพร” วางจำหน่ายที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสูตรเพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกปาก ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และยังช่วยกระจายรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกรและคนในชุมชนอย่างมั่นคง

นายชัยพร โสธรนพบุตร ทายาทธุรกิจมะม่วงแปรรูปวรพร เล่าถึงที่มาที่ไปว่า ผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูป “วรพร” เป็นธุรกิจที่สานต่อมาจากคุณพ่อ เริ่มจากการที่คุณพ่อตัดสินใจลาออกจากอาชีพรับราชการครู แล้วหันมาทำธุรกิจ โดยนำเงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตประมาณหนึ่งล้านบาท มาลงทุนทำธุรกิจดองผลไม้ ปรากฏว่าขายดีมาก จึงนำเงินที่ได้ไปลงทุนเพิ่ม ต่อมาตัดสินใจซื้อที่ดิน 1 ไร่ เพื่อสร้างโรงงานแรกด้วยเงินลงทุน 3 ล้านบาท แล้วใช้ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้ร่ำเรียนมาพัฒนากิจการจากครัวเรือนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม พร้อมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรองมาตรฐาน GMP, HACCP เพื่อยกระดับจากสินค้าโอทอปสู่ร้านสะดวกซื้อและส่งออกตลาดต่างประเทศ

นายชัยพร โสธรนพบุตร
มะม่วงวรพร

“มะม่วง ‘วรพร’ ถือเป็นเจ้าแรกที่สร้างนวัตกรรมใหม่ให้วงการมะม่วงดอง และเปลี่ยนวิธีกินแบบเดิม ๆ ตักใส่ถุง จิ้มพริกเกลือ มาเป็นมะม่วงดองพร้อมรับประทานเจ้าแรกในประเทศไทย ซึ่งนวัตกรรมนี้เกิดจากการเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับร้านเซเว่น อีเลฟเว่นเมื่อ 20 กว่าปีก่อน โดยทีมงานเซเว่นฯ เห็นผลิตภัณฑ์และชื่นชอบในรสชาติ จึงได้ติดต่อให้ไปวางขาย จากนั้นได้เข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ มีทีมงาน คอยให้คำแนะนำตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ขนาดซอง วัสดุที่ใช้ การจัดวางสินค้า และการวางแผนการตลาด” เจ้าของธุรกิจ SME มะม่วงแปรรูป เล่า

นายชัยพรเล่าต่อว่าช่วงเวลาที่มะม่วงออกผล เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1-2 เดือน ทำให้มะม่วงล้นตลาด ชาวสวนไปขายก็ไม่ได้ราคา “วรพร” จึงเป็นเหมือนที่สุดท้ายของเกษตรกร โดยจะรับซื้อผลไม้เพื่อเป็นอีกช่องทางให้เกษตรกรมีที่ระบายผลผลิต

ในแต่ละปีจะรับซื้อมะม่วงจากสวนของคนแปดริ้วประมาณปีละ 5 ล้านกิโลกกรัม หรือกว่า 20 ล้านลูกมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่

กระบวนการผลิตมะม่วงแช่อิ่มวรพร

“การนำภูมิปัญญาเดิมของครอบครัว รวมทั้งภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผสานกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับโอกาสจาก ซีพี ออลล์ ที่เข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าและให้คำปรึกษา ซึ่งเซเว่นฯ มีส่วนผลักดันทำให้วรพรก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล ทำให้ธุรกิจแปรรูปผลไม้ของครอบครัวค่อย ๆ เติบโต พร้อมกับการสร้างงานให้คนในชุมชนและคนในจังหวัดฉะเชิงเทรา นับว่าเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงและเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เกษตรกรและทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมกับเรา” นายชัยพรกล่าว

ซีพี ออลล์ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

นับว่าเป็นตัวอย่างธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาสขายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ที่มั่นคง และสามารถรับชมเรื่องราวของ SME ผลไม้แปรรูป “วรพร” ได้ที่นี่