ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ข่าวเจาะ EP19 เหลียวหลัง แลหน้า อนาคตหนี้ครัวเรือนไทย

ข่าวเจาะ EP19 เหลียวหลัง แลหน้า อนาคตหนี้ครัวเรือนไทย

8 ตุลาคม 2020


ข่าวเจาะ EP19 เหลียวหลัง แลหน้า อนาคตหนี้ครัวเรือนไทย

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่นอกจากจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างแล้ว วิกฤติในครั้งนี้ยังทำให้เห็นถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย

ช่วงปลายเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาวิชาการ BOT Symposium 2020 ในหัวข้อ “ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ทำอย่างไรให้เกิดได้จริง” เพื่อหาวิธีในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่สามารถเติบโต และรับมือกับความเสี่ยงได้

ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย หนึ่งในผู้วิจัย หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า อนาคตหนี้ครัวเรือนไทย” บทวิจัยว่าด้วยปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย จากงานงานสัมมนาวิชาการนี้

จะมาตอบคำถามสำคัญเรื่องหนี้ครัวเรือนของไทย ตั้งแต่สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยเป็นอย่างไร ปัญหา COVID—19 ทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนท้าท้ายขึ้นหรือไม่ และมาตรการแก้หนี้ในอนาคตควรเป็นอย่างไร

มาติดตามในรายการข่าวเจาะ โดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า

เหลียวหลัง แลหน้าอนาคต “หนี้ครัวเรือนไทย” มาตรการแก้ไขต้องเจาะกลุ่มตามข้อมูล

“เหลียวหลัง แลหน้า อนาคตหนี้ครัวเรือนไทย” สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify