ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > รางวัล “GHB Creative Innovation Contest” ม.ทักษิณ สงขลา คว้าชนะเลิศ

รางวัล “GHB Creative Innovation Contest” ม.ทักษิณ สงขลา คว้าชนะเลิศ

31 ตุลาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธอส. ประกาศผลรางวัลโครงการ GHB Creative Innovation Contest

ธอส. ประกาศผลรางวัลโครงการ GHB Creative Innovation Contest นักศึกษาจาก ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศผลรางวัล “โครงการ GHB Creative Innovation Contest” โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมแบบไหน ที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่น ๆ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด และสามารถดำเนินการต่อได้จริง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประชาชนได้มีบ้านหรือเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับยุค New Normal ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่น ๆ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด และสามารถดำเนินการต่อได้จริง ส่งผลงานเข้าประกวดกับ “โครงการ GHB Creative Innovation Contest” หัวข้อ “นวัตกรรมแบบไหน ที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น” เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยในการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้สะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับการทำให้คนไทยได้มีบ้านในยุค New Normal ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

โดยเปิดให้นักศึกษาส่งผลงานในรูปแบบ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที มาที่ www.ghbcreativeinnovationcontest.com ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนถึง 108 ผลงาน ก่อนที่ธนาคารจะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีมมาร่วมกิจกรรม Workshop เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในด้านการพัฒนานวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น และจัดให้มีกิจกรรมในรอบตัดสินขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยเปิดโอกาสให้ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินทั้ง 6 คน ซึ่งประกอบด้วย

ผู้แทนจาก ธอส. จำนวน 3 คน 1.นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด 2.นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ และ 3.นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 คน คือ 1.นางวราพรรณ (หงุ่ยตระกูล) ทรัพย์ธนะอุดม นักแสดงเจ้าของรางวัลหน้ากากทองคำและตุ๊กตาทอง 2.สมาร์ท – นายกฤษฎา พรเวโรจน์ นักแสดง พระเอกละครที่มีดีกรีจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการออกแบบจากวิทยาลัยศิลปะและการดีไซน์จาก The Savannah College of Art and Design สหรัฐอเมริกา และ 3.นายพีรพัฒน์ อัญญะโพธิ์ รองผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเกณฑ์การตัดสินให้ความสำคัญในการพิจารณา 5 ด้าน คือ 1.เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร 2.แนวความคิดของโครงการ 3.ความเป็นไปได้ทางเชิงเทคนิค 4.การออกแบบ และ 5.การนำเสนอผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผลการตัดสินดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ : ผลงาน GHB Gift House โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย นางสาววรดา หมัดอุหมาด, นางสาวอานีต้า จิตภาค, นางสาวโซเฟีย หมัดร่วม, นางสาวกรนิสา เบ็นหมาน และนางสาวภูรินทร์ สายหยุด นำเสนอให้จัดทำ Application เรื่องการออมเงินเพื่อลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 20 ปี จูงใจผู้ออมด้วยดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถนำเงินออมมาวางเป็นเงินดาวน์บ้านได้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ : ผลงาน GHB Home Loan Planner โดยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นางสาวสุรัสดา กิระวิทยา และนางสาวชัญญา โพธิ์พิทักษ์ธานนท์ ซึ่งนำเสนอให้มีการพัฒนาบริการใหม่ใน Application GHB All เพื่อช่วยให้ลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและฟรีแลนซ์ที่ต้องการมีบ้านสามารถวางแผนทางการเงินอย่างมีระบบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ : ผลงาน GHB one for Gen Y โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกอบด้วยนางสาวรวิภา ไชยรบ และนายพิจักษณ์ สาทรสัมฤทธิ์ผล โดยพัฒนา Application เจาะกลุ่มคน Gen Y ที่ต้องการมีบ้าน ให้สามารถยื่นเอกสารการกู้แบบออนไลน์ พร้อมกับมีบริการค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างหรือโครงการที่อยู่อาศัย

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 7 รางวัล : ประกอบด้วยผลงานออมเพื่อบ้าน(Saving for home) โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล, ผลงาน Application GHB Repay You โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, ผลงาน GHB Kiosk โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงานตู้เทคโนโลยี โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงานบ้านในฝันอยู่ไม่ไกลแค่ปลายนิ้ว โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงาน Application GHB SMART SAVER โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผลงาน SAVING UP FOR HOME ออมความฝันสร้างความจริง โดยนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

“การที่มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดกับโครงการ GHB Creative Innovation Contest มากถึง 108 ผลงาน สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของเยาวชนที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าประชาชน ซึ่ง ธอส. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานกับธนาคารหลังจบการศึกษา เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ ทำให้คนไทยมีบ้านและนำความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครั้งนี้มาต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ของธนาคารต่อไป” นายฉัตรชัยกล่าว

ทั้งนี้ ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน โดยตลอดระยะเวลา 67 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารเมื่อปี พ.ศ.2496 ธอส. สามารถสานฝันให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัว และยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับบริการที่ดี เหมาะสมต่อยุคสมัย และสอดคล้องกับความต้องการให้แก่ลูกค้าของธนาคาร เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน” ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th