ThaiPublica > Native Ad > กลุ่ม ปตท. รวมพลัง “สร้างชุมชนยิ้มได้” สานกำลังใจหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายตำบลวิถีพอเพียง

กลุ่ม ปตท. รวมพลัง “สร้างชุมชนยิ้มได้” สานกำลังใจหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายตำบลวิถีพอเพียง

1 มิถุนายน 2020


กลุ่ม ปตท. รวมพลัง “สร้างชุมชนยิ้มได้” สานกำลังใจร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายตำบลวิถีพอเพียง ก้าวข้ามวิกฤต COVID-19

กว่า 4 เดือนที่ทั่วโลกและประชาชนคนไทยต้องอยู่ในสภาวะล็อกดาวน์ รักษาระยะห่างทางสังคม การกักตัวอยู่กับบ้าน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) นับเป็นวิกฤตที่กระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคน คนส่วนใหญ่ต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งรายเล็ก รายกลาง แม้กระทั่งรายใหญ่ ยิ่งเศรษฐกิจฐานรากยิ่งลำบากเพราะกระทบต่อรายได้ ปากท้องในการหาเลี้ยงของครอบครัว

ท่ามกลางความยากลำบาก คนไทยทั้งที่เป็นองค์กร ประชาชนทั่วไปที่ยังมีกำลังต่างยื่นมือมาช่วยเหลือ เยียวยาด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย เป็น “พลังการให้” ที่ช่วยประคองสังคมให้มีกำลังใจในการก้าวต่อไป

ปตท. ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ มีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เข้าช่วยเหลือ ฟื้นฟู และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั่วประเทศ ให้ก้าวข้ามผ่านปัญหาและสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

เศรษฐกิจฐานรากเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนในวิกฤติครั้งนี้ ปตท. ได้ดำเนิน โครงการ “ชุมชนยิ้มได้” รวมพลังสร้างรอยยิ้มเพื่อเกษตรกรไทย เพื่อช่วยเหลือชุมชน หรือเกษตรกรไทยทั่วประเทศที่กำลังประสบปัญหาในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

โครงการ “ชุมชนยิ้มได้” รวมพลังสร้างรอยยิ้มเพื่อเกษตรกรไทยเป็นโครงการที่ ปตท. ได้ร่วมส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ สร้างการตลาดชุมชน โดยใช้ฐานศักยภาพช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของ ปตท. เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมโอกาสทางการตลาดของสินค้าชุมชนเครือข่าย ปตท. ควบคู่กับสนับสนุนการตลาดออนไลน์ภายนอก

พร้อมกันนี้ ปตท. ได้ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการเป็นที่ปรึกษา เสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจ การสื่อสารการตลาด และการส่งเสริมการจัดการพลังงานในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการยกระดับสินค้าและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจให้แก่ชุมชน เช่น การเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนได้พบกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ตามแนวคิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

ที่ผ่านมา ปตท. มีบทบาทในการคัดสรรสินค้าคุณภาพที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลจากชุมชนเครือข่ายของ ปตท. ทั่วประเทศ ที่มีมากกว่า 180 ชนิด เช่น มะม่วงมหาชนกปลอดสารพิษ (GMS/KS มาตรฐานอาหารปลอดภัย) จากกลุ่มผลิตผักผลไม้ลำหนองแสง ตำบลลำหนองแสง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มังคุดออร์แกนิค 100% (มาตรฐาน Organic Thailand) จากสวนอเนกอนันต์ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ทุเรียนออแกนิค มาตรฐาน IFOAM ซึ่งเป็นมาตรฐานออแกนิคสากล และ เงาะโรงเรียนออแกนิคจากสวนต้นน้ำ จากจังหวัดระยอง เป็นต้น รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น อัญชัน หมี่กรอบ สูตรสับปะรด จากจังหวัดนครศรีธรรมราช และไชโป้วหวาน จากจังหวัดราชบุรี และผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายชุมชน ปตท. อื่นๆ เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจอยากอุดหนุนชุมชนยิ้มได้ ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : www.facebook.com/WeLovePTT

นวัตกรรมฉุกเฉินเพื่อบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้ด้วยการผสานองค์ความรู้และศักยภาพของกลุ่ม ปตท. ด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ในระหว่างการต่อสู้กับโรคระบาดที่มองไม่เห็น จึงได้เห็นนวัตกรรมฉุกเฉินที่ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์และเครื่องป้องกันสำหรับนักรบแถวหน้าโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งทางกลุ่ม ปตท. จัดตั้ง “คณะกรรมการด้านกิจการเพื่อสังคมกลุ่ม ปตท. เฉพาะกิจ COVID-19” โดยมีภารกิจที่สำคัญคือ การระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนด้านงานวิจัยพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน การจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข การระดมความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง กลุ่ม ปตท. ได้ช่วยเหลือสังคมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ด้วยการลดราคาขายปลีกเอ็นจีวี (NGV) ให้กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่มีบัตรส่วนลดในอัตรา 3 บาทต่อ กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และคงราคา NGV สำหรับรถทั่วไปไว้ที่ 15.31 บาท/กิโลกรัม ตั้งแต่ 16 มีนาคม – 15 สิงหาคม 2563

ในทุกๆ ความช่วยเหลือของทุกภาคส่วน แสดงออกถึงพลังของผู้ให้ ในวันที่เกิดวิกฤตการณ์เช่นนี้ ยังทำให้เห็นว่าคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน พร้อมช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้โดยเร็วไปด้วยกัน #สานพลังใจWeFightTogether