ThaiPublica > เกาะกระแส > สมาคมธนาคารไทยยันบริการการเงินไม่ชะงักช่วงวิกฤติโควิด-19 พร้อมช่วยลูกหนี้มีปัญหาติดต่อแบงก์ทันที

สมาคมธนาคารไทยยันบริการการเงินไม่ชะงักช่วงวิกฤติโควิด-19 พร้อมช่วยลูกหนี้มีปัญหาติดต่อแบงก์ทันที

18 มีนาคม 2020


ธปท. กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินผ่าน VDO conference เพื่อติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกหนี้ และการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจระบาดรุนแรงมากขึ้น

ดร.วิรไทเปิดเผยว่า ด้านการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน พบว่า ช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังจาก ธปท. ออกมาตรการส่งเสริมให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันการเงินทั้งระบบได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้แล้วประมาณ 30,000 ราย เป็นมูลค่า 234,000 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งการพักหนี้เงินต้น ลดอัตราดอกเบี้ย ปรับระยะเวลาการชำระหนี้ให้ยาวขึ้น เพื่อลดภาระในการผ่อนหนี้ของลูกหนี้ สถาบันการเงินหลายแห่งได้จัดทำกระบวนการทำงานพิเศษ อาทิ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแบบ one stop service และออก product program สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้กลุ่มต่างๆ อย่างไรก็ดี ลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วยังค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ธปท. จึงกำชับให้ทุกสถาบันการเงินเร่งเข้าไปดูแลลูกหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้โดยเฉพาะ SMEs และรายย่อย ต้องปรับกระบวนการทำงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น และต้องสื่อสารนโยบายจากส่วนกลางลงไปยังสาขาและศูนย์ธุรกิจที่กระจายทั่วประเทศให้รวดเร็วและชัดเจน

นอกจากการเร่งปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ธปท. ได้กำชับให้สถาบันการเงินเตรียมพร้อมแผนสำรองเพื่อให้บริการทางการเงินหลักสามารถดำเนินได้ต่อเนื่องในกรณีที่การระบาดรุนแรงขึ้น ซึ่งแผนสำรองต้องครอบคลุมการบริหารจัดการเงินสดให้ประชาชนเบิกถอนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ดูแลให้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นมาก ตลอดจนดูแลธุรกรรมตลาดเงินให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น

ธปท. จะทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารต่างประเทศ และสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าบริการทางการเงินหลักของประเทศจะดำเนินต่อไปได้ในกรณีที่สถานการณ์การระบาดรุนแรงขึ้น

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทยพร้อมช่วยลูกหนี้-บริการการเงินต่อเนื่อง

ทางด้านสมาคมธนาคารไทยได้ออกแถลงการณ์หลังจากที่ได้ร่วมกับธนาคารสมาชิกหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้ รวมทั้งได้มีการวางแผนร่วมกัน เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกว่าธนาคารจะหยุดให้บริการ

โดยนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมสมาชิกสมาคมธนาคารไทยเมื่อคืนวันที่ 18 มีนาคม ภายหลังจากการได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเช้า ธนาคารสมาชิกพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งลูกค้ารายย่อย ตามมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ประกาศออกไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เช่น การให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยโดยยังไม่ต้องชำระเงินต้น หรือการปรับลดการชำระขั้นต่ำในแต่ละเดือน รวมทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ Soft Loan ที่เป็นความร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งกำลังจะออกมา โดยขณะนี้ ธนาคารต่าง ๆ อยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อช่วยเหลือลูกค้า อย่างไรก็ตามหากลูกค้าที่ประสบปัญหาหรือคาดว่าจะประสบปัญหาและยังไม่ได้รับการติดต่อจากธนาคาร สามารถติดต่อธนาคารได้ทันที

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จนรัฐบาลประกาศให้ปิดสถานบริการบางประเภทนั้น สมาคมธนาคารไทย ธนาคารสมาชิก และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการวางแผนเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการทางการเงิน จะไม่หยุดชะงัก ประชาชนจะสามารถใช้บริการที่จำเป็นจากธนาคารต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น มีการเตรียมเงินสดในตู้เอทีเอ็มให้ประชาชนถอนได้ ระบบไอทีของธนาคารให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถใช้บริการทางการเงินที่จำเป็นได้

สมาคมธนาคารไทย ขอให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปมั่นใจว่าบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ จะสามารถดำเนินต่อเนื่องไปได้ โดยเฉพาะระบบการชำระเงิน ที่ได้นำระบบการชำระเงินแบบดิจิทัล เช่น พร้อมเพย์มาใช้จะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

  • ธปท.ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
  • สมาคมธนาคารไทยออกมาตรการช่วยลูกค้าธุรกิจ-รายย่อย หนุนรอดพ้น”ไวรัส-บาทผันผวน-ภัยแล้ง”