ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > พีทีที สเตชั่น ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย

พีทีที สเตชั่น ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย

9 มกราคม 2020


พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ขวา) นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ซ้าย) และนายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (กลาง) ร่วมแถลงข่าว “พีทีที สเตชั่น ร่วมมือเป็นเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย” ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาวิภาวดี 11 โดย โออาร์ ได้นำสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ที่มีจำนวนรวมกว่า 1,800 สถานีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ซึ่งถือเป็นสถานีบริการน้ำมันรายแรกของไทยที่ร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายร่วมกับกระทรวงแรงงาน

ป้ายคำ :