ThaiPublica > เกาะกระแส > DSI เห็นแย้งอัยการที่สั่งไม่ฟ้อง “อนันต์ อัศวโภคิน” คดีฟอกเงิน “สหกรณ์คลองจั่น-วัดพระธรรมกาย” เสนอ “อสส.” ชี้ขาด

DSI เห็นแย้งอัยการที่สั่งไม่ฟ้อง “อนันต์ อัศวโภคิน” คดีฟอกเงิน “สหกรณ์คลองจั่น-วัดพระธรรมกาย” เสนอ “อสส.” ชี้ขาด

29 พฤศจิกายน 2019


นายอนันต์ อัศวโภคิน อดีตประธานคณะกรรมการ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

DSI เห็นแย้งอัยการ สั่งไม่ฟ้อง “อนันต์ อัศวโภคิน” คดีฟอกเงิน ชง อสส. ชี้ขาด

สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวน กรณีกล่าวหาว่านายอนันต์ อัศวโภคิน กระทำความผิดอาญา ฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นคดีพิเศษที่ 10/2560 โดยคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการที่นายอนันต์ฯ รับซื้อที่ดินจากบริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ซึ่งทางการสอบสวนพบว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ได้นำเงินที่ได้จากการทุจริตจากสหกรณ์ ฯ เข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทและครอบงำการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าว ภายหลังนายอนันต์ฯ มีการขายที่ดิน และนำเงินที่ได้จากการขายที่ดินส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และเก็บไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยได้ดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่ง และต่อมาได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวกลับไปยังบริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยทางคดีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง และส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการ

ต่อมาพนักงานอัยการได้มีหนังสือ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ส่งสำนวนการสอบสวนกลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 34 ว่าจะมีความเห็นแย้งในคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการหรือไม่

ล่าสุด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนคดีพิเศษที่ 10/2560 และความเห็นของพนักงานอัยการแล้ว มีความเห็นแตกต่างจากพนักงานอัยการ โดยเห็นว่าข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว จึงได้มีความเห็นแย้งความเห็นของพนักงานอัยการให้ฟ้องนายอนันต์ฯ ตามข้อกล่าวหาส่งพนักงานอัยการแล้ว ทั้งนี้ อยู่ที่อัยการสูงสุดจะพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง อันเป็นความเห็นชี้ขาดตามกฎหมาย

  • “อนันต์ อัศวโภคิน”พบDSI ปฏิเสธทุกข้อหา ขอ 60 วัน หาหลักฐานแก้ต่างคดี สมคบฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ
  • อนึ่งคดีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลการสอบสวน คดีพิเศษที่ 99/2558 โดยตรวจเส้นทางเงินพบ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สั่งจ่ายเช็คหลายฉบับ คิดเป็นวงเงินรวม 275 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด และที่ดินของบริษัท เอ็มโฮมฯจำนวน 3 แปลง ในจำนวนนี้มีที่ดินตามโฉนดเลขที่ 31344 เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 56.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากนั้นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญ กล่าวคือ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ได้ทำหนังสือแสดงเจตจำนงค์ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่ทำสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน โดยถวายที่ดินโฉนดเลขที่ 31344 ให้กับพระธัมมชโย โดยนายศุภชัยเป็นผู้จัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว และถวายให้พระธัมมชโย แต่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในนามนายอนันต์ และพระธัมมชโยมอบหมายให้นายอนันต์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน แต่นายศุภชัยไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว

    หลังจากที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าว อาจเป็นความผิดฐาน “สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” ตามมาตรา 5, มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงแยกการสอบสวนเป็นอีกคดีหนึ่ง ตามคดีพิเศษที่ 10/2560คดีพิเศษที่ 10/2560 และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการได้มีมติร่วมกัน ให้เรียกตัวนายอนันต์ อัศวโภคิน มารับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560

    อ่าน : แถลงข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ซีรีย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น