ThaiPublica > เกาะกระแส > พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 ราย

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 ราย

14 พฤษภาคม 2019


วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 ราย และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (จำนวน 50 ราย) ดูรายชื่อ 50 รายที่นี่