ThaiPublica > เกาะกระแส > “ประยุทธ์” ออกคำสั่ง คสช.ตั้ง “พชร อนันตศิลป์” อธิบดีสรรพสามิต นั่งประธานบอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาล แทน “อภิรัชต์ คงสมพงษ์”

“ประยุทธ์” ออกคำสั่ง คสช.ตั้ง “พชร อนันตศิลป์” อธิบดีสรรพสามิต นั่งประธานบอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาล แทน “อภิรัชต์ คงสมพงษ์”

11 พฤษภาคม 2019


นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมสรรพสามิต และประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 ฉบับ คือ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2562 แต่งตั้งนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แทน พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2562 แต่งตั้ง พล.อ. ศักดา เนียมคำ , พล.ต.ท. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ พลวิชัย เป็นคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ชื่อ “พชร อนันตศิลป์” ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่นั้น เกิดวันที่ 6 กรกฎาคม 2514 (ปัจจุบันอายุ 46 ปี) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก Shenandoah University ประเทศสหรัฐอเมริกา

“พชร” ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกที่กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จากนั้นในช่วงปี 2544 – 2548 นายพชร ถูกยืมตัวมาช่วยราชการ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

จากนั้นเมื่อ ดร.สมคิด กลับเข้ามารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล คสช.อีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 อาชีพรับราชการของนายพชร ก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ปลายปี 2558 นายพชรได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพัฒนาระบบการเงินการคลัง (ซี 10) กรมบัญชีกลาง ดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่ได้ประมาณ 9 เดือน นายพชร ก็ได้รับการโปรโมทขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และอีก 7 เดือนต่อมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จากนั้นที่ประชุมครม.วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ก็มีมติย้ายนายพชร มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตจนถึงปัจจุบัน

การแต่งตั้งนายพชร อนันตศิลป์ มานั่งในตำแหน่งประธานบอร์ดสลากฯ ครั้งนี้ คาดว่าจะเข้ามาสานต่อแผนแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคา ระยะที่ 3 ที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ยังทำไม่สำเร็จ โดยเฉพาะปัญหาการนำสลากมารวมชุดขาย เกินราคา

ดังนั้นการขายสลากฯเกินราคาเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ก็ได้แต่หวังว่าเมื่อเปลี่ยนประธานใหม่แล้วจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา แก้ได้ตรงประเด็น…


อ่านซีรี่ย์ เจาะลึกโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพิ่มเติม