“ประยุทธ์” ออกคำสั่ง คสช.ตั้ง “พชร อนันตศิลป์” อธิบดีสรรพสามิต นั่งประธานบอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาล แทน “อภิรัชต์ คงสมพงษ์”

นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมสรรพสามิต และประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 ฉบับ คือ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2562 แต่งตั้งนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แทน พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2562 แต่งตั้ง พล.อ. ศักดา เนียมคำ , พล.ต.ท. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ พลวิชัย เป็นคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ชื่อ “พชร อนันตศิลป์” ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่นั้น เกิดวันที่ 6 กรกฎาคม 2514 (ปัจจุบันอายุ 46 ปี) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก Shenandoah University ประเทศสหรัฐอเมริกา

“พชร” ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกที่กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จากนั้นในช่วงปี 2544 – 2548 นายพชร ถูกยืมตัวมาช่วยราชการ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

จากนั้นเมื่อ ดร.สมคิด กลับเข้ามารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล คสช.อีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 อาชีพรับราชการของนายพชร ก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ปลายปี 2558 นายพชรได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพัฒนาระบบการเงินการคลัง (ซี 10) กรมบัญชีกลาง ดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่ได้ประมาณ 9 เดือน นายพชร ก็ได้รับการโปรโมทขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และอีก 7 เดือนต่อมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จากนั้นที่ประชุมครม.วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ก็มีมติย้ายนายพชร มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตจนถึงปัจจุบัน

การแต่งตั้งนายพชร อนันตศิลป์ มานั่งในตำแหน่งประธานบอร์ดสลากฯ ครั้งนี้ คาดว่าจะเข้ามาสานต่อแผนแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคา ระยะที่ 3 ที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ยังทำไม่สำเร็จ โดยเฉพาะปัญหาการนำสลากมารวมชุดขาย เกินราคา

ดังนั้นการขายสลากฯเกินราคาเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ก็ได้แต่หวังว่าเมื่อเปลี่ยนประธานใหม่แล้วจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา แก้ได้ตรงประเด็น…


คำสั่งหัวหน้า คสช 5 - 2562
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านซีรี่ย์ เจาะลึกโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพิ่มเติม