ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เกียรตินาคินภัทร ชูแคมเปญ KKP Healthy & Wealthy ส่งเสริมสุขภาพกายควบคู่สุขภาพเงิน เริ่มต้นความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอก

เกียรตินาคินภัทร ชูแคมเปญ KKP Healthy & Wealthy ส่งเสริมสุขภาพกายควบคู่สุขภาพเงิน เริ่มต้นความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอก

26 เมษายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร KKP นำพนักงานออกกำลังกายในกิจกรรม KKP Healthy Together

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ยืนหนึ่งผู้นำด้านการเงินการลงทุนด้วย Investment Platform เน้นย้ำจุดแข็งการทำ Branding ผ่านแคมเปญการสื่อสาร “KKP Healthy & Wealthy” การมีสุขภาพทางการเงินที่ดีควรมีควบคู่กับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช่นกัน กลุ่มธุรกิจฯ จึงได้จัดกิจกรรม KKP Healthy Together โดยเริ่มจากภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานส่งต่อแนวคิดสร้างสุขภาพที่ดีทางการเงินและร่างกายสู่ลูกค้า ชวนพนักงานกว่า 4,000 คน ร่วมกันออกกำลังกายพิชิตเป้าหมายสำเร็จแล้วเป็นเวลากว่า 190,000 นาที โดยธนาคารบริจาคนาทีละ 1 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ให้กับสภากาชาดไทย และพร้อมจับมือกับบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พันธมิตรทางด้านธุรกิจแบงค์ แอสชัวแรนส์ ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่ลูกค้าด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการออกกำลังกายพร้อมกับการตรวจสุขภาพและวางแผนทางการเงินเบื้องต้น เจาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจด้านการเงิน การลงทุน และ เรื่องของสุขภาพ เริ่มออกบูธทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ เปิดเผยว่ากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมี ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นักลงทุนอย่างหลากหลาย ได้ริเริ่มแคมเปญ KKP Healthy & Wealthy เน้นย้ำแนวคิดสุขภาพที่ดีไปพร้อมกับการวางแผนความมั่งคั่ง เพราะหากสุขภาพการเงินดี แต่มีโรคภัย ทรัพย์ที่หาได้ ย่อมต้องสูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล หรือหากมีสุขภาพแข็งแรงแต่ขาดวินัยทางการเงิน การดำรงชีวิตย่อมมีอุปสรรค

ล่าสุดกลุ่มธุรกิจฯ ได้จัดกิจกรรม KKP Healthy Together กระตุ้นความแข็งแรงจากภายในองค์กรส่งต่อสู่ลูกค้า โดยได้เชิญชวนพนักงานจำนวนกว่า 4,000 คนให้ร่วมกันออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่แข็งแรงมุ่งสร้างสถิติให้พนักงานออกกำลังครบ 190,000 นาที ภายในระยะเวลา 19 วัน ตั้งวันที่ 19 มีนาคม – 6 เมษายน 2562 โดยทุกๆ 1 นาที ที่พนักงานร่วมออกกำลังกาย ธนาคารจะสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ให้กับสภากาชาดไทยเป็นจำนวนนาทีละ 1 บาท ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับการตอบรับจากพนักงานทั่วประเทศเป็นอย่างดี ล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2562 มีพนักงานที่ร่วมกิจกรรมพิชิตเป้าหมายแล้วเป็นเวลามากกว่า 190,000 นาที

นอกจากนั้น กลุ่มธุรกิจฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน ยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญทั้งทางสุขภาพกายและการเงิน โดยได้ร่วมกับบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พันธมิตรทางด้านธุรกิจแบงค์แอสชัวแรนส์ จัดกิจกรรมการออกบูธทั่วประเทศ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพทางการเงินเบื้องต้นพร้อมวางแผนทางการเงิน และแนะนำหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้า อาทิ เงินฝาก ประกันชีวิต และกองทุนฯ อีกทั้งจัดกิจกรรมเชิญชวนลูกค้าออกกำลังกายรับของที่ระลึก เพื่อช่วยกระตุ้นการดูแลการเงินและสุขภาพอย่างจับต้องได้ สมชื่อแคมเปญ KKP Healthy & Wealthy ได้เป็นอย่างดี