ThaiPublica > เกาะกระแส > กกต.มีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติ ขัดม.92 พร้อมส่งคำร้องให้ศาล รธน. วินิจฉัย

กกต.มีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติ ขัดม.92 พร้อมส่งคำร้องให้ศาล รธน. วินิจฉัย

13 กุมภาพันธ์ 2019


พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกเอกสารข่าวระบุว่า วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งรายชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 โดยได้มอบหมายให้นายทะเบียนพรรค การเมืองเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพัฒนาในศาลรัฐธรรมนูญแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อศาลและธรรมนูญในเวลา 12:40 น.

เวลา 14.15 น. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกเอกสารชี้แจงว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ กกต.ให้มายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)​ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องไว้ในทางธุรการ และอยู่ระหว่างการตรวจคำร้อง โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะเสนอคำร้องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.