ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > “ดาว เคมิคอล ”ผนึก 30 องค์กรชั้นนำสร้างเครือข่ายทั่วโลกกำจัดขยะพลาสติกสู่ศก.หมุนเวียน

“ดาว เคมิคอล ”ผนึก 30 องค์กรชั้นนำสร้างเครือข่ายทั่วโลกกำจัดขยะพลาสติกสู่ศก.หมุนเวียน

22 มกราคม 2019


นายจิม ฟิทเทอร์ลิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด (Dow)

“ดาว” ร่วมองค์กรชั้นนำระดับโลก30 ราย จัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรการกำจัดขยะพลาสติก ประเดิมระดมกองทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 3.1 หมื่นล้านบาท เพื่อพัฒนาโซลูชั่นและการบริหารจัดการขยะให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อกำจัดขยะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะพลาสติกในท้องทะเล เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy)

นายจิม ฟิทเทอร์ลิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด (Dow) หรือดาว เปิดเผยว่า ดาวได้ร่วมกับองค์กรธุรกิจประมาณ 30 ราย จัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติก หรือ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนวงเงินกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ(ประมาณ 31,000ล้านบาท)และจะมีการระดมทุนให้เป็น 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ(ประมาณ 46,500 ล้านบาท)ใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อนำไปพัฒนาและค้นหารูปแบบหรือช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติก และส่งเสริมทางเลือกในการจัดการกับพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วโดยเฉพาะขยะจากท้องทะเล

ทั้งนี้แนวทางการดำเนินการของเครือข่ายฯ ดังกล่าว จะพัฒนาและนำโซลูชั่นหรือแนวทางต่าง ๆ ไปใช้ เพื่อให้การบริหารจัดการและลดปริมาณขยะพลาสติกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนการนำโซลูชั่นไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)อย่างแท้จริง โดยเครือข่ายฯดังกล่าว มีบริษัทและองค์กรที่ดำเนินงานอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

สำหรับแนวทางด้านลงทุนและพัฒนาโซลูชั่นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าใน 4 ด้าน ที่ประกอบไปด้วย

    1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บและบริหารจัดการขยะ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลเพิ่มขึ้น

    2.การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก้าวหน้าและเหมาะสมกับการนำไปใช้ ซึ่งช่วยให้การรีไซเคิลและการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เป็นไปได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว

    3.การประสานความรู้และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง

    4.การจัดเก็บขยะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่เป็นแหล่งรองรับขยะ เช่น แม่น้ำ ซึ่งเป็นช่องทางนำพาขยะพลาสติกจากผืนแผ่นดินออกสู่ท้องทะเล

“การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากขยะเป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตของดาวและภาคอุตสาหกรรมที่เราดำเนินกิจการอยู่ ยิ่งกว่านั้น ยังสำคัญต่ออนาคตของโลกเราด้วย การริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติกเป็นการผนึกกำลังระหว่างองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และผู้บริโภค เพื่อเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรม จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น และดำเนินการอย่างจริงจังในการกำจัดขยะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาวิกฤติระดับโลกเช่นนี้ต้องอาศัยวิธีการหลากหลายรูปแบบซึ่งพัฒนาขึ้นโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม เครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติกได้ผนึกกำลังผู้ที่มีความคิดเชิงนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดของโลกเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อระดมสรรพกำลังในการค้นหา พัฒนา และดำเนินการตามโซลูชั่นต่าง ๆ” นายจิม กล่าว

ทั้งนี้ดาว เป็นบริษัทผู้ผลิตเคมี ครบวงจรได้มีการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุด ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน และมีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการยกระดับจังหวัดระยองให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ นอกจากการขยายการลงทุนแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในการนำระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม