ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > EXIM BANK สนับสนุนบางกอกแอร์เวย์สซื้อเครื่องบินโดยสาร 4 ลำ 3,000 ล้านบาท

EXIM BANK สนับสนุนบางกอกแอร์เวย์สซื้อเครื่องบินโดยสาร 4 ลำ 3,000 ล้านบาท

26 กันยายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่2จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (ที่2จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

EXIM BANK สนับสนุนบางกอกแอร์เวย์สซื้อเครื่องบินโดยสาร รองรับการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเอเชีย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปจัดซื้อเครื่องบินโดยสารแบบเอทีอาร์ (ATR) 72-600 จำนวน 4 ลำ สำหรับการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินของบางกอกแอร์เวย์สทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การสนับสนุนของ EXIM BANK ในครั้งนี้เพื่อให้สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นที่จะพัฒนาและขยายเครือข่ายเส้นทางบินในอนาคต เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับการขยายตัวของการค้า การลงทุน และการบริการ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและภูมิภาคเอเชียโดยรวม โดยสอดคล้องกับภารกิจของ EXIM BANK และนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของประเทศไทย เห็นได้จากข้อมูลปี 2560 ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 2.76 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ป้ายคำ :