ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เปิดแล้ว “โฟโต้บางกอก เฟสติวัล 2018” ชูกรุงเทพฯ ศูนย์กลางอาเซียน สาขาภาพถ่ายร่วมสมัย ยกระดับศิลปะภาพถ่ายไทยสู่สากล 5 ก.ค. – 9 ก.ย. นี้

เปิดแล้ว “โฟโต้บางกอก เฟสติวัล 2018” ชูกรุงเทพฯ ศูนย์กลางอาเซียน สาขาภาพถ่ายร่วมสมัย ยกระดับศิลปะภาพถ่ายไทยสู่สากล 5 ก.ค. – 9 ก.ย. นี้

8 กรกฎาคม 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปิยทัต เหมทัต ผู้อำนวยการศิลปะ เทศกาลโฟโต้บางกอก 2018

“แก่นหลักของเทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 คือ เทศกาลภาพถ่ายที่จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี ที่ไม่หวังผลกำไร เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2015 หรือ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปินช่างภาพของไทยและทวีปเอเชียได้ร่วมแสดงผลงาน ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะภาพถ่าย ทั้งแลกเปลี่ยนกันเอง แลกเปลี่ยนกับศิลปินระดับโลกจากภูมิภาคอื่น เพื่อนำความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการถ่ายภาพไปช่วยยกระดับสังคมในอนาคตทุกคนให้ดียิ่งขึ้น”

นายปิยทัต เหมทัต ผู้อำนวยการศิลปะ เทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 กล่าวว่า เทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 จะช่วยชูความพร้อมของกรุงเทพฯ ในการเป็นศูนย์กลางของเอเชีย ที่มีความสามารถจัดงานด้านทัศนศิลป์สาขาภาพถ่ายร่วมสมัย ให้เป็นที่รู้จักระดับสากล และกระตุ้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศิลปะภาพถ่ายในประเทศให้ตื่นตัว เพื่อยกระดับคุณภาพศิลปินไทยให้เป็นมืออาชีพในสาขานี้ เพื่อผลิตผลงานที่สามารถไปแข่งขันและจัดแสดงในระดับนานาชาติ

โฟโต้บางกอก ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดเทศกาลครั้งนี้ขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 9 กันยายน 2561 และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรวัฒนธรรมระหว่างประเทศ แกลเลอรี่เอกชนทั่วกรุงเทพฯ ศิลปินภาพถ่ายชั้นนำ ภาคเอกชน และผู้สนับสนุนหลัก เช่น บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยเทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 นี้ประกอบด้วย 8 นิทรรศการหลัก ได้แก่ โพสต์-รีโพสต์-แชร์, ไทย นิวเวฟ, บิวติฟูล แบงก์ค็อก สมาร์ทโฟน โฟโต้คอนเทส บาย เอ็มคิวดีซี, เฟรนช์ คอนเน็คชั่น,ทาร์เก็ทส์, โฟโต้บุค แอส แอน อ็อบเจ็คต์ โฟโต้บุค วูห์แครส์, สตรีท โฟโต้กราฟ และ อินเตอร์แอคทีฟ อินสตอเรชั่น โดยนิทรรศการหลักทั้ง 8 นิทรรศการสามารถเข้าชมฟรี

นิทรรศการหลัก ประกอบด้วย

นิทรรศการ “โพสต์-รีโพสต์-แชร์”(Post-Repost-Share) นิทรรศการภาพถ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ โฟโต้บางกอก

ภัณฑารักษ์ : ดร.เตยงาม คุปตะบุตร (ไทย) และ อังกิ ปูร์บันบันโน (อินโดนีเซีย)

นิทรรศการภาพถ่ายโดยศิลปินมากกว่า 30 คนจาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายคือ การมุ่งสำรวจความสัมพันธ์ร่วมสมัยระหว่างภาพถ่ายและผู้ชม รวมถึงต้องการส่งเสริมให้ผู้ชมมองเห็นภาพถ่ายในฐานะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ใช้กล้องถ่ายภาพทุกคน ไม่จำเป็นกล้องอาชีพหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ ในการบอกเล่าความจริงแสดงซึ่งทัศนคติ มุมมอง และนัยยะเชิงจิตวิทยาของผู้คนจริงๆ ที่อยู่ในสังคมร่วมกัน จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2561

นิทรรศการ “ไทย นิวเวฟ : Multiple Planes และทัศน-มิติ Perspective นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและโฟโต้บางกอก

ภัณฑารักษ์ Multiple Planes: แมรี่ ปานสง่า และ ทัศน-มิติ Perspective: อลิซ วิชช์โชติ

Thai Contemporary Photography นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย ส่วนหนึ่งของ เทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 เทศกาลภาพถ่ายกรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) และกลุ่มโฟโต้บางกอก นำเสนอผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาพถ่ายของศิลปินไทยร่วมสมัย โดยเป็น 2 ส่วน คือ “Multiple Planes” และ “ทัศน-มิติ Perspective” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนโดยมีภัณฑารักษ์ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างศิลปินและผู้ชมให้เกิดความเข้าใจและสร้างมิติทางภาพถ่ายที่หลากหลายให้เกิดขึ้น นิทรรศการนี้ จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2561

นิทรรศการการประกวดถ่ายภาพ บิวติฟูล แบงก์ค็อก สมาร์ทโฟน โฟโต้คอนเทส บาย เอ็มคิวดีซี (Beautiful Bangkok : Smartphone Photo Contest By MQDC

แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์เปเรชั่น (MQDC) ร่วมกับ โฟโต้บางกอก ชวนผู้รักการถ่ายภาพจับจังหวะความงามของกรุงเทพฯ ในมุมมองของตนเองจากสมาร์ทโฟน ภายใต้แนวคิด Beautiful Bangkok หรือ ความงามกรุงเทพฯ แล้วส่งเข้าประกวดเพื่อร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนครั้งแรกในเมืองไทย โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561 โดยภาพที่ได้รับการคัดเลือก 300 ภาพ จะได้รับการแสดงพร้อมภาพที่รับรางวัล ณ โถงแสดงนิทรรศการชั้น 7 และ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 9 กันยายน 2561 ศึกษารายละเอียดกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ www.facebook.com/PhotoBangkok หรือ www.photobangkokfestival.com/beautifulbangkok
#beautifulbangkok

นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย “เฟรนช์ คอนเน็คชั่น” (French Connection) จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โฟโต้บางกอก หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ BACC

ภัณฑารักษ์ : มานิต ศรีวานิชภูมิ และ อดุลญา ฮุนตระกูล

นิทรรศการ “ฝรั่งเศสสัมพันธ์” เป็นนิทรรศการที่นำเสนอผลงานของช่างภาพและศิลปินฝรั่งเศสที่มองภาพ และเข้าใจวัฒนธรรมไทยในระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่ผ่านๆ มา โดยแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ต่อสังคมและวัฒนธรมมไทยแบบต่างๆ กัน นิทรรศการนี้จัดแสดง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำไท) ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561

นิทรรศการภาพถ่าย “ทาร์เก็ทส์” (Targets) โดยแฮร์ลินเดอ เคิร์ลเบล

แฮร์ลินเดอ เคิร์ลเบล (Herlinde Koelbl) หนึ่งในช่างภาพสายการเมืองที่ได้ชื่อว่าโดดเด่นที่สุดในเยอรมนี ภาพถ่ายของเธอตีแผ่เรื่องราวเหตุบ้านการเมืองที่ทันสมัย โดยนิทรรศการภาพถ่ายนี้จะเน้นเรื่องราวการปะทะกันทางความคิดที่ทั้งน่าตื่นเต้นและชวนขบคิดตาม เต็มไปด้วยประเด็นทางการเมืองและสังคม โดยหนึ่งในผลงานอันน่าประทับใจที่สะท้อนความสามารถของเธอออกมานั้นคือผลงานชื่อ “เป้ายิง” (Targets) เคิร์ลเบลเดินทางไปทั่วโลกเพื่อบันทึกภาพเป้ายิงที่ใช้ในการฝึกทางทหารในประเทศต่างๆ รวมทั้งสิ้น 30 ประเทศ สำหรับนิทรรศการนำเสนอภาพถ่ายคัดสรรค์อันน่าประทับใจ จัดแสดงภายในโถงด้านในของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (MRT ลุมพินี) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2561 พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 18.00 น. เข้าชมฟรีในเวลาทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561 ติดต่อ 02-108 8231-32 / อีเมล์ [email protected]

นิทรรศการ “โฟโต้บุค แอส อ็อบเจ็คต์ โฟโต้บุค ฮู แครส์” (Photobook as object / Photobook who cares) โดย Reminders Photography Stronghold

ภัณฑารักษ์ : YumiGoto

เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ ร่วมมือกับเทศกาล โฟโต้บางกอก 2018 ในการเชิญ Reminders Photography Stronghold (RPS) ร่วมจัดนิทรรศการ Photobook as object / Photobook who cares เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาล โฟโต้บางกอก 2018 นิทรรศการนี้จะช่วยในเรื่องของ กระบวนการทำหนังสือของ RPS เน้นที่ผลลัพธ์ของหนังสือ การได้สัมผัส และสังเกตหนังสือเล่มจริง ถึงแม้ในสมัยนี้ช่างภาพจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานก็ตาม โดยนิทรรศการจัดแสดง ณ โอเพ่นเฮ้าส์ ชั้น 6 เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ระหว่างวันที่ 5-31 กรกฎาคม 2561 โดยจะมีการสาธิตวิธีทำ Photobook และบรรยายพิเศษระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคมนี้ ศึกษารายละเอียดที่ www.jfbkk.or.th หรือ เฟซบุ๊ก : jfbangkok

นิทรรศการภาพถ่าย “บางกอกสตรีท โฟโต้กราฟีเฟสติวัล” (Bangkok Street Photography Festival) โดยกลุ่มสตรีทโฟโต้ไทยแลนด์

“เพราะสรรพสิ่งบนท้องถนน คือมนต์เสน่ห์ของมหานคร” คือ คำโปรยที่เราใช้เปิดตัว กลุ่มสตรีทโฟโต้ ไทยแลนด์เมื่อปี 2556 สำหรับนิทรรศการภาพถ่าย Bangkok Street Photography Festival 2018 เป็นการรวบรวมนำเสนอความเชื่อมต่อเหล่าช่างภาพนานาชาติ กับช่างภาพในเมืองไทย เพื่อเป็นมนต์เสน่ห์แก่มหานคร โดยนิทรรศการนี้จะจัดแสดง ณ บริเวณชั้น 3-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561

นิทรรศการ “อินเตอร์แอคทีฟ อินสตอเรชั่น” (Interactive Installation) โดย Deesawat

พัฒนาการก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่เกิดจากแรงปรารถนาของมนุษย์ที่จะบันทึกความเป็นจริงคือการค้นพบ camera obscura หมายถึง ปรากฏการณ์ทางสายตาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งหลักการของ camera obscura เป็นพื้นฐานให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการถ่ายภาพอื่นๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่กระบวนการดาแกโรไทป์ ไปจนถึง DSLR พูดได้ว่าถ้าไม่มี camera obscura ก็ไม่มีกล้องถ่ายภาพอย่างทุกวันนี้

นิทรรศการ Interactive Installation นี้ จะตั้งห้อง camera obscura แบบ interactive จำนวน 4 ห้องที่มืดดำขนาดเล็ก จุผู้ดูได้เพียงคนเดียว และจะแสดงให้ผู้ดูเห็นหนึ่งในการค้นพบครั้งแรก และครั้งสำคัญที่สุดในการศึกษาการมองเห็นและแสงในรูปแบบที่สนุกสนานและน่าค้นหา เมื่อผู้ดูมองผ่านกล้องเรือดำน้ำ กล้องคาเลโดสโคป และฟิลเตอร์สีที่ติดตั้งไว้ ผู้ดูก็จะเห็นด้วยตาตนเองว่าแสงมีธรรมชาติและทำงานอย่างไร นิทรรศการนี้จัดแสดงบริเวณลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-22 กรกฎาคม 2561