ThaiPublica > เกาะกระแส > แบงก์ชาตินำธนบัตรแบบใหม่ ชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาทออกใช้ 28 ก.ค.นี้

แบงก์ชาตินำธนบัตรแบบใหม่ ชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาทออกใช้ 28 ก.ค.นี้

3 กรกฎาคม 2018


ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท ภาพประธานด้านหน้า
ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท ภาพประธานด้านหลัง
ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท ภาพประธานด้านหน้า
ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท ภาพประธานด้านหลัง

 • ธปท.จัดพิมพ์ – ออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ เฉลิมพระเกียรติ “พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี”
 • ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่ากำรธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ธปท.ได้แจ้งให้ทราบว่าได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่ซึ่งเรียกว่า แบบ 17 เพื่อนำออกใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไปในปีนี้ ครบทั้ง 5 ชนิดราคา โดยได้นำธนบัตร 3 ชนิดราคาแรก คือ 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ออกใช้ไปแล้วเมื่อวันจักรี วันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา และจะนำธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

  โดยธนบัตรแบบใหม่ทั้ง 5 ชนิดราคานี้ได้ออกแบบตามแนวคิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีโดยภาพด้านหน้าของธนบัตรทุกชนิดราคา ได้เชิญพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ เป็นภาพประธาน และภาพด้านหลัง ได้เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามลำดับรัชกาล มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา ประชาชนจะได้เห็นธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ฉบับจริงที่จะนำออกใช้ในช่วงปลายเดือนนี้

  ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท ภาพประธานด้านหลังแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คู่กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล โดยมีภาพประกอบแสดงถึงพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชกาลที่ 7 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาวไทย และภาพประกอบที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 8 เป็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดที่สำเพ็ง เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้คนไทยทุกเชื้อชาติอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกกลมเกลียว

  สำหรับธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท ภาพประธานด้านหลังแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คู่กับพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโดยมีภาพประกอบแสดงถึงพระราชกรณียกิจ ในรัชกาลที่ 9 ขณะทรงรับดอกบัวจากประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร และภาพประกอบที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 10 เป็นภาพขณะทอดพระเนตรแผนที่ระหว่างเสด็จเยี่ยมราษฎร บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราจังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งสะท้อนถึงการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิกรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ จวบจนถึงปัจจุบัน

  สำหรับธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาทนี้ ยังมีความพิเศษ ด้วยการนำเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ก้าวล้ำ นำสมัยมาใช้เทียบเคียงได้กับธนบัตรชั้นนำของโลก คือมีการพิมพ์ลายประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยีหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ (OVMI: Optically Variable Magnetic Ink) ซึ่งนำมาใช้เป็นครั้งแรกในธนบัตรไทย ทำให้เกิดลวดลายสามมิติเคลื่อนไหวได้และเปลี่ยนสลับสีได้ เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมอง โดยชนิดราคา 500 บาท ภายในลวดลายจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวไปมาระหว่างด้านบนและด้านล่าง และเปลี่ยนสลับสีจากสีทองเป็นสีเขียว ส่วนชนิดราคา 1000 บาท ภายในลวดลายจะเห็นรูปวงกลมเคลื่อนไหวไปมาได้รอบทิศทาง และเปลี่ยนสลับสีจากสีทองเป็นสีเขียว เช่นกัน

  ส่วนแถบสีที่ฝังในเนื้อกระดาษจะมีบางส่วนของแถบสีปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมองจะเปลี่ยนสีและเห็นรูปเคลื่อนไหวโดยในชนิดราคา 500 บาท เป็นรูปสี่เหลี่ยม และในชนิดราคา 1000 บาทเป็นรูปวงกลม นอกจากนั้น ยังมีลวดลายประดิษฐ์ ที่เรียงกันในแนวตั้ง ใกล้กับบริเวณลายน้ำ พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบเหลือง ทั้งในธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาทสำหรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอื่น ๆ ของธนบัตรที่ยังคงไว้ เพื่อความต่อเนื่องจากธนบัตรชุดก่อน ได้แก่

  • ภาพประธานด้านหน้า คำว่า “รัฐบาลไทย” และตัวเลขแจ้งชนิดราคา พิมพ์ด้วยลวดลายเส้นนูน สามารถสัมผัสได้ถึงความนูนของหมึกพิมพ์
  • ลายน้ำพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพเดียวกับภาพประธานด้านหน้าของธนบัตรและมีตัวเลขโปร่งแสงแจ้งชนิดราคา
  • ในลายประดิษฐ์ มีตัวเลขแจ้งชนิดราคาซ่อนอยู่ สามารถมองเห็นได้เมื่อเอียงเข้าหาแสงสว่าง
  • สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา มีรูปดอกไม้ที่พิมพ์ด้วยลวดลายเส้นนูน เป็นสัญลักษณ์ตามอักษรเบรลล์ไว้แจ้งชนิดราคาและภายใต้รังสีเหนือม่วง จะมีลักษณะพิเศษเรืองแสง ปรากฏทั้งด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตร

  “การออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ในครั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงข้อความเตือนระบุโทษการปลอมหรือแปลงธนบัตร ที่ด้านหลังธนบัตรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2560 โดยด้านหลังของธนบัตรทุกชนิดราคาจะมีข้อความว่า “การปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด ต้องระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญา” เพื่อให้สามารถรองรับการแก้ไขกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย”

  ธนบัตรแบบใหม่ ที่จะออกใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นี้ประชาชนสามารถเบิกถอนได้ตามช่องทางปกติ ผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง และสำหรับธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใด