ThaiPublica > เกาะกระแส > ฟุตบอลโลกทำนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยสะดุดระยะสั้น คาดทั้งปี 2561 จะโตกว่าร้อยละ 19.2 หรือ 1.6 ล้านคน

ฟุตบอลโลกทำนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยสะดุดระยะสั้น คาดทั้งปี 2561 จะโตกว่าร้อยละ 19.2 หรือ 1.6 ล้านคน

22 มิถุนายน 2018


ที่มาภาพ : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Iran_vs_morocco_14.jpg

ความต่อเนื่องของการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยต้องสะดุดลงระยะหนึ่ง จากการที่ประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมี 802,496 คน เติบโตร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อพิจารณาจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยในเดือน พฤษภาคม 2561 กลับมาหดตัวลงร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และนักท่องเที่ยวรัสเซียน่าจะยังมีจำนวนลดลงต่อระยะหนึ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับหลายประเทศ เนื่องจากนักท่องเที่ยวรัสเซียชะลอการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้

ในช่วงที่เหลือของปี 2561 นักท่องเที่ยวรัสเซียน่าจะกลับมาทยอยฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งกลุ่มชาวรัสเซียที่ได้รับประโยชน์จากความคึกคักของกิจกรรมเศรษฐกิจในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ก็อาจจะมีแผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้

นอกจากนี้ ภายใต้กรณีที่บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกประเทศยังเอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว และปัญหาการค้าโลกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2561 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางท่องเที่ยวในไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านคน เติบโตร้อยละ 19.2 จากที่เติบโตร้อยละ 23.5 ในปี 2560 ขณะที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวรัสเซียน่าจะมีมูลค่าประมาณ 129,720.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 จากร้อยละ 28.7 ในปี 2560

ประเทศรัสเซีย เจ้าภาพการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกปี 2018 เป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวไทย โดยในปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยมากเป็นอันดับ 7 หรือมีจำนวนกว่า 1.35 ล้านคน ขณะที่รายได้การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยสูงเป็นอันดับ 2 หรือมีมูลค่า 105,051.19 ล้านบาท จากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลก หรือ UNWTO พบว่า มูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวรัสเซียระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก สำหรับสถานการณ์นักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยในปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปดังนี้

 • แม้นักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยจะสะดุดในช่วงบอลโลก…แต่ครึ่งแรกของปี 2561 คาดว่าจะยังรักษาระดับการเติบโตร้อยละ 18.9
 • ตั้งแต่ต้นปี 2561 นักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมี 802,496 คน เติบโตร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี จากรายงานสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในเดือน พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเที่ยวไทยมี 57,098 คน หดตัวร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา และอาจเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยลดลงต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายน นี้

  ทั้งนี้ การหดตัวของนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยในช่วงนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่นๆ โดยน่าจะมีสาเหตุหลักมาจากการที่ประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกปี 2018 ซึ่งเป็นกีฬาที่คนรัสเซียชื่นชอบ กอปรกับเป็นช่วงสำคัญของภาคธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกในประเทศรัสเซีย ทำให้นักท่องเที่ยวรัสเซียชะลอการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศในช่วงนี้

  แม้ว่านักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางท่องเที่ยวไทยในช่วงนี้จะหดตัว แต่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยน่าจะยังรักษาระดับการเติบโตที่ประมาณร้อยละ 18.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน หรือมีจำนวนประมาณ 855,050 คน สำหรับรายได้ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 68,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน

 • นักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยช่วงที่เหลือของปี 2561: บรรยากาศน่าจะทยอยดีขึ้น…ทำให้ทั้งปี นักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยน่าจะมีจำนวน 1.60 ล้านคน
 • สำหรับทิศทางนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2561 คาดว่าจะกลับมาดีขึ้นหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 ซึ่งชาวรัสเซียที่ได้รับประโยชน์จากความคึกคักของกิจกรรมเศรษฐกิจในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ก็อาจจะมีแผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้ กอปรกับภายใต้ปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ยังเอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว และปัญหาสถานการณ์การค้าโลกไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย น่าจะทำให้ในช่วงไฮซีซั่นของนักท่องเที่ยวรัสเซียในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้น่าจะดีต่อเนื่อง

  โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยน่าจะมีประมาณ 1.60 ล้านคน เติบโตประมาณร้อยละ 19.2 จากปี 2560 สำหรับรายได้ท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียน่าจะมีมูลค่าประมาณ 129,720.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 23.5 จากปี 2560

  อย่างไรก็ดี นอกจากเศรษฐกิจโลกแล้ว ในช่วงที่เหลือของปี ยังต้องติดตามประเด็นการแข่งขันการดึงดูดนักท่องเที่ยวรัสเซียมาเที่ยวไทยกับประเทศอื่นๆ ด้วย เนื่องจากหลายประเทศมีการทำตลาดจับกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซีย สำหรับจุดหมายปลายท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรัสเซียนิยมเดินทางท่องเที่ยว อาทิ ประเทศในยุโรป จีน และตุรกี เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลของบริษัทนำเที่ยวของรัสเซีย พบว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 มีแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินจากรัสเซียไปยังประเทศตุรกี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

  ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาในการท่องเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยนักท่องเที่ยวรัสเซียนิยมเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนยังสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล และจัดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวที่สูงเช่นกัน ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวรอง ที่อาจจะหันมาทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียเพิ่มขึ้น

  จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ พบว่า นักท่องเที่ยวรัสเซียยังนิยมเดินทางมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ (ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยทั้งหมด) อย่างไรก็ดี ในกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวเองส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยวในการจองที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจับกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียอาจจะหาพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวของรัสเซีย

  สำหรับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาจากการบอกต่อของคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่เคยเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ แต่การค้นหาข้อมูลจากช่องทางออนไลน์เริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยเว็บไซต์ที่ชาวรัสเซียนิยมใช้ในการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว ได้แก่ Yandex และ Google เป็นต้น ขณะที่ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ อาทิ Vkontakte, Facebook, Odnoklassiniki และ Twitter เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ต้องการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวของตน อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากในแต่ละเครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มผู้ใช้จะมีความแตกต่างกัน เพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจ