ThaiPublica > เกาะกระแส > “ธรรศพลฐ์” แจ้งตลท. ซื้อ “หุ้นแอร์เอเชีย” คืนจากกลุ่มคิง เพาเวอร์ มูลค่า 8,279 ล้านบาท

“ธรรศพลฐ์” แจ้งตลท. ซื้อ “หุ้นแอร์เอเชีย” คืนจากกลุ่มคิง เพาเวอร์ มูลค่า 8,279 ล้านบาท

27 ธันวาคม 2017


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ พร้อมกับนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย แถลงข่าวการซื้อ-ขายหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานใหญ่บริษัท คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 17.05 น. บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “AAV” ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษัท ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น ครั้งที่ 5/2560 รับทราบการลงนามในสัญญาซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระหว่างนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ในฐานะผู้ซื้อ กับนายวิชัย ศรีวัฒนประภา,นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา,น.ส.วรมาศ ศรีวัฒนประภา,นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา และน.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ในฐานะผู้ขาย หุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 1,761 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 36.3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,279 ล้านบาท

โดยนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า การซื้อหุ้น AAV จากนายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด และครอบครัวครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความผูกพันกับสายการบิน พร้อมยืนยันการขยายธุรกิจยังดำเนินการตามเป้าหมายเดิม ก่อนหน้านี้ตนถือหุ้น AAV ในสัดส่วน 5% แต่ภายหลังการซื้อหุ้นครั้งนี้ ทำให้ตนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 41.3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ส่วนเหตุผลของการเข้าซื้อหุ้น AAV คืนจากครอบครัวศรีวัฒนประภา นายธรรศพลฐ์ กล่าวว่า ตนเองมีความผูกพันกับธุรกิจสายการบินที่ได้ลงมือลงแรงตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งสายการบินแห่งนี้ และการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว ทำให้สามารถกำหนดทิศทางบริษัทได้แน่นอนมากขึ้น

“ขอให้ความมั่นใจว่า ผมและทีมงานผู้บริหารสายการบินที่ร่วมก่อตั้งสายการบินกันมาตั้งแต่วันแรก ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่บริหารของไทยแอร์เอเชียต่อไป พร้อมกับพนักงานที่ทุ่มเทในการทำงานเต็มที่จนเรามีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเป็นอันดับหนึ่ง โดยไทยแอร์เอเชียยังคงยืนยันการลงทุน เพื่อการเติบโตตามแผนงานปี 2561 โดยจะรับเครื่องบินใหม่จำนวน 7 ลำ และคาดการณ์ผู้โดยสารอยู่ที่ 22 ล้านคน พร้อมเจาะตลาดอาเซียน อินเดีย และจีน” นายธรรศพลฐ์กล่าว

นายธรรศพลฐ์ กล่าวต่อว่า การเข้าซื้อหุ้น AAV ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ภายหลังจากการซื้อขายหุ้น AAV จากครอบครัวศรีวัฒนประภาเสร็จสมบูรณ์แล้ว นายธรรศพลฐ์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) โดยจะยื่นคำเสนอซื้อในวันที่ 8 มกราคม 2561 เพื่อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นอื่นๆประมาณ 58.7% ของจำนวนหุ้น AAV ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยเสนอซื้อที่ราคา 4.70 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมแถลงข่าวการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น โดยนายธรรศพลฐ์ ได้ขายหุ้น AAV จำนวน 1,892 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 39% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้กับนายวิชัยในราคาหุ้นละ 4.20 บาท รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,945 ล้านบาท