“ธรรศพลฐ์” แจ้งตลท. ซื้อ “หุ้นแอร์เอเชีย” คืนจากกลุ่มคิง เพาเวอร์ มูลค่า 8,279 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ พร้อมกับนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย แถลงข่าวการซื้อ-ขายหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานใหญ่บริษัท คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 17.05 น. บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “AAV” ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษัท ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น ครั้งที่ 5/2560 รับทราบการลงนามในสัญญาซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระหว่างนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ในฐานะผู้ซื้อ กับนายวิชัย ศรีวัฒนประภา,นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา,น.ส.วรมาศ ศรีวัฒนประภา,นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา และน.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ในฐานะผู้ขาย หุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 1,761 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 36.3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,279 ล้านบาท

โดยนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า การซื้อหุ้น AAV จากนายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด และครอบครัวครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความผูกพันกับสายการบิน พร้อมยืนยันการขยายธุรกิจยังดำเนินการตามเป้าหมายเดิม ก่อนหน้านี้ตนถือหุ้น AAV ในสัดส่วน 5% แต่ภายหลังการซื้อหุ้นครั้งนี้ ทำให้ตนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 41.3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ส่วนเหตุผลของการเข้าซื้อหุ้น AAV คืนจากครอบครัวศรีวัฒนประภา นายธรรศพลฐ์ กล่าวว่า ตนเองมีความผูกพันกับธุรกิจสายการบินที่ได้ลงมือลงแรงตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งสายการบินแห่งนี้ และการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว ทำให้สามารถกำหนดทิศทางบริษัทได้แน่นอนมากขึ้น

“ขอให้ความมั่นใจว่า ผมและทีมงานผู้บริหารสายการบินที่ร่วมก่อตั้งสายการบินกันมาตั้งแต่วันแรก ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่บริหารของไทยแอร์เอเชียต่อไป พร้อมกับพนักงานที่ทุ่มเทในการทำงานเต็มที่จนเรามีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเป็นอันดับหนึ่ง โดยไทยแอร์เอเชียยังคงยืนยันการลงทุน เพื่อการเติบโตตามแผนงานปี 2561 โดยจะรับเครื่องบินใหม่จำนวน 7 ลำ และคาดการณ์ผู้โดยสารอยู่ที่ 22 ล้านคน พร้อมเจาะตลาดอาเซียน อินเดีย และจีน” นายธรรศพลฐ์กล่าว

นายธรรศพลฐ์ กล่าวต่อว่า การเข้าซื้อหุ้น AAV ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ภายหลังจากการซื้อขายหุ้น AAV จากครอบครัวศรีวัฒนประภาเสร็จสมบูรณ์แล้ว นายธรรศพลฐ์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) โดยจะยื่นคำเสนอซื้อในวันที่ 8 มกราคม 2561 เพื่อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นอื่นๆประมาณ 58.7% ของจำนวนหุ้น AAV ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยเสนอซื้อที่ราคา 4.70 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมแถลงข่าวการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น โดยนายธรรศพลฐ์ ได้ขายหุ้น AAV จำนวน 1,892 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 39% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้กับนายวิชัยในราคาหุ้นละ 4.20 บาท รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,945 ล้านบาท