ThaiPublica > เกาะกระแส > การเคหะโชว์โครงการเชียงใหม่หนองหาร สนองนโยบายรัฐช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้าน ชี้ติดข้อจำกัดขอสินเชื่อ คาดอนาคตเน้นร่วมทุนกับเอกชน

การเคหะโชว์โครงการเชียงใหม่หนองหาร สนองนโยบายรัฐช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้าน ชี้ติดข้อจำกัดขอสินเชื่อ คาดอนาคตเน้นร่วมทุนกับเอกชน

23 กันยายน 2017


รายงานโดย นภาพร กลั่นน้ำทิพย์ นักศึกษาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2 หนึ่งในนโยบายของภาครัฐที่อนุมัติให้เร่งดำเนินการจัดสร้างช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) ซึ่งสองระยะนี้อยู่ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557-2558 ของการเคหะแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2559 เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่สามารถผ่อนชำระได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีการดำเนินงานในหลายจังหวัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ที่ผ่านมาในรอบปี การเคหะแห่งชาติได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ยอดขายที่ตั้งเป้าในปีนี้เกินกว่าที่ตั้งไว้ถึง 40% จากที่ตั้งไว้ 10,000 หน่วย ขายได้ 14,000 หน่วย การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 และปี 2558 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระยะที่ 1 โครงการที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 ตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (มหกรรมพืชสวนโลก) ต.หนองควาย และต.แม่เหียะ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แบบอาคารชุด 4 ชั้น 11 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 32 ตร.ม รวม 482 หน่วย ราคา 630,000-650,000 บาท แล้วเสร็จ 96% คาดว่าจะเสร็จปลายปี 2560

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระยะที่ 2 โครงการที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2558 ตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (มหกรรมพืชสวนโลก) ต.หนองควาย และต.แม่เหียะ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แบบอาคารชุด 4 ชั้น 13 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 32 ตร.ม รวม 572 หน่วย ราคา 640,000-660,000 บาท แล้วเสร็จ 30% คาดว่าจะกลางปี 2561

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) โครงการที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 ตั้งอยู่ถนนวงแหวนรอบกลาง ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แบบอาคารชุด 4 ชั้น 16 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 32 ตร.ม รวม 704 หน่วย ราคา 610,000-630,000 บาท แล้วเสร็จ 55% คาดว่าจะเสร็จกลางปี 2561

และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) โครงการที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2558 ตั้งอยู่บ้านแม่โฮม หมู่ 9 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ) จอดรถได้ 2 คัน ขนาด 50.63 ตรว. พื้นที่ใช้สอยรวม 165 ราคา 2,890,000บาท จัดสร้างระยะแรก 53 หน่วย ความคืบหน้าการก่อสร้าง 4%

นอกจากนี้ทางการเคหะแห่งชาติยังมีการเสนอโครงการระยะ 2,3,4 ในเรื่องของการวางโครงสร้าง ที่จะนำเสนอเข้า ครม.ต้นปีหน้า ในส่วนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2 เป็นไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่มีข้อจำกัดในการให้สินเชื่อจากสถาบันทางการเงินที่ยังคงเป็นข้อจำกัด ในระยะต่อไปจะต้องมีการร่วมมือกับทางภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เน้นร่วมทุนกับเอกชน และดำเนินการครอบคลุมไปถึงแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีเพิ่มขึ้นอีก

ด้านนายกิร ดั่นคุณะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ 2 กล่าวว่า โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) (ปี 2557-2558) ระยะที่ 1 สร้างเสร็จสมบูรณ์ 100% จะส่งมอบผู้ที่อยู่อาศัย ในเดือน ต.ค.2560 และในระยะที่ 2 ขณะนี้การก่อสร้างเป็น 90% คาดว่าแล้วเสร็จปลายปี พร้อมส่งมอบให้ผู้ที่อยู่อาศัย ในเดือน ม.ค. 61 โดยภาพรวมโครงการถือได้ว่าเป็นไปตามที่วางแผน ด้านการพัฒนาในด้านของสาธารณูปโภค การจัดการศูนย์ชุมชน ร้านค้า สำนักงานต่างๆและคาดว่าในอนาคตจะมีการสร้างห้องสุดให้กับชุมชน ภายในโครงการมีพื้นที่ส่วนกลางจำนวน 2 ไร่

ความก้าวหน้าของโครงการ โดยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2 ขนาดที่ดินประมาณ 70 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว (ทล.1001) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน ขนาดที่ดินประมาณ 22.75 ตารางวา จำนวน 394 หน่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49 ตารางเมตร ราคาขาย 600,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % ปัจจุบันมีผู้สนใจจองเต็มโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งหลักๆจะเป็นธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาสงเคราะห์ นอกจากนี้ก็จะเป็นธนาคารที่ลูกค้ามีการใช้บริการอยู่แล้ว

ส่วนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 2 จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน ขนาดที่ดินประมาณ 22.75 ตารางวา จำนวน 390 หน่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49 ตารางเมตร ราคาขาย 630,000 บาท ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 90%


ดร.ธัชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2559 การเคหะแห่งชาติได้คัดสรรทำเลดี มีศักยภาพ นำมาสรรสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ครบครันทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิด Life หรือ ชีวิตคุณภาพ ให้ความสำคัญกับชุมชน สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เน้นให้มีพื้นที่ใช้สอยของชุมชน เช่น พื้นที่โล่ง สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ส่วนบริการชุมชน รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัย (Green Community) เพราะเรามุ่ง สร้างบ้าน สร้างสุข และสร้างสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย”

อย่างไรก็ตามการดำเนินการโครงการต่างๆ กำลังดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งแผน 10 ปี และแผน 20 ปี เพื่อเดินหน้าพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตอบรับกับพื้นที่ชุมชน มีสภาพแวดล้อมที่มีระบบนิเวศน์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกับสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน