ThaiPublica > Sustainability > Global Issues > SET – ThaiPublica: ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา Climate Change: Key trend in Capital Market Risks and Opportunities

SET – ThaiPublica: ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา Climate Change: Key trend in Capital Market Risks and Opportunities

23 มีนาคม 2017


การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่เป็นแต่ประเด็นในเวทีระดับโลก ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของนักสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป หากเรามองให้เห็น “ความจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ทั้งสภาพอากาศรุนแรงที่ทุกคนกำลังเผชิญหน้า ทั้งคลื่นความร้อน น้ำท่วม และความแห้งแล้งที่รุนแรงมากที่สุดเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับ 30 ปีก่อน การเปลี่ยแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้ภาคเกษตรสามารถผลิตผลผลิตได้ยากขึ้น การสูญพันธุ์ของสัตว์และการแพร่ระบาดของโรคใหม่ๆ ที่ยากในการรับมือ ฯลฯ สิ่งที่ปรากฏขึ้นให้เราเห็นเป็นความจริงเพียงส่วนเดียว เกี่ยวกับผลกระทบที่เราทุกคนจำเป็นต้องรับมือ ทว่ายังมีอีกหลายเรื่องหลายแง่คิดโดยเฉพาะการดำรงอยู่ขององค์กรธุรกิจในโลกข้างหน้า

การตัดสินใจหยิบประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการจัดงานสัมมนา SET SD Forum 1/2017: Climate Change: Key trend in Capital Market Risks and Opportunities วันที่ 4 เมษายน 2560 ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ข้างสถานทูตจีน) ภายใต้ความร่วมมือครั้งใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า  จึงถือเป็นการจุดประกายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งสำคัญของตลาดทุนไทย เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญของ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวโน้ม ความเสี่ยง และโอกาสขององค์กรธุรกิจและตลาดทุนไทย ซึ่งไม่บ่อยครั้งนักที่จะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องนี้มาพูดถึงในวงการธุรกิจและตลาดทุน

น่าสนใจที่ว่า ในขณะที่เวทีการประชุมระหว่างประเทศผลักดันให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งการพัฒนาบนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่หลายประเทศกำลังปรับเปลี่ยน หาวิธีการและมาตรการในการรับมือกับทั้งการป้องกันและการเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ภาครัฐของไทยเองก็กำลังเชื่อมโยงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มุ่งส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์กรธุรกิจและตลาดทุนจะรับมืออย่างไรโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับมาตรการและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลักดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเวทีในระดับโลกและระดับประเทศ จึงสำคัญไม่แพ้การประเมินผลกระทบอื่นๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การระดมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุมมองจากนักลงทุนจากไทยและต่างประเทศ ตลอดจนเครื่องมือใหม่เกี่ยวกับการปรับตัวขององค์กรธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเวทีครั้งนี้ผู้จัดงานจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยเตรียมความคิดและเตรียมความพร้อม ในการนำพาธุรกิจสู่คำตอบเกี่ยวกับ การปรับตัวขององค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง การพิจารณาตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการมองหาโอกาสขององค์กรในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ในการรับมือและสร้างมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นอนาคตของการดำรงอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

https://sur.set.or.th/survey/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=p23Mmn4&Preview=true

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หรือ QR Code

 

ป้ายคำ :