ThaiPublica > เกาะกระแส > ลงทะเบียน!! ร่วมงานสัมมนาThailand SDGs Forum#2 Business2030 : Prepare for Your Future

ลงทะเบียน!! ร่วมงานสัมมนาThailand SDGs Forum#2 Business2030 : Prepare for Your Future

16 กรกฎาคม 2016


ex_ad_edit1-04 (2)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา!!! อ่านทิศทางธุรกิจที่ยั่งยืนปี 2559 กับ ซีอีโอ นักคิด นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน เรียนรู้มุมมอง บทเรียนการปรับตัวจาก องค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 20 องค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศหลังคลื่นความยั่งยืนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals :SDGs) ในงาน Thailand SDGs Forum#2 Business2030 : Prepare for Your Future วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 นี้ เวลา 08.30 – 16.00 น.ที่ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน จัดโดย มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

ในงานที่จัดขึ้นครั้งนี้จึงจะเป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายให้ธุรกิจไทยตระหนักถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปของตัวเองและมองโลกอนาคตของธุรกิจในมุมที่แตกต่างออกไป ภายหลังสหประชาชาติประกาศให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการบรรลุเป้าหมาย 17 ข้อร่วมกัน ตั้งแต่การยุติความยากจน การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไปจนการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2030 หรืออีก 15 ปีข้างหน้า

ว่ากันว่าเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสำหรับเราทุกคน และจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ หากขาดธุรกิจที่จะทำให้ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ คำถามไม่เพียงที่ว่าธุรกิจจะเข้ามามีบทบาทในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ในเวลาเดียวกัน คำถามสำคัญที่องค์กรธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องตั้งคำถาม ถึงโอกาสและความท้าทายของธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่และอนาคตที่กำลังจะมาถึง

ในงานสัมมนา Thailand SDGs Forum#2 Business2030 : Prepare for Your Future เราจึงมุ่งมั่นที่จะหาคำตอบร่วมกันว่าถึง อนาคตของธุรกิจในปี 2030 ความจำเป็นที่องค์กรต้องปรับตัว ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โอกาสและอนาคตของพวกเราทุกคน สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://goo.gl/forms/c0vXw7odVyH7G14C2 โดยมีกำหนดการตามรายละเอียดดังนี้

(ร่าง) กำหนดการ

Thailand SDGs Forum # 2 Business 2030 : Prepare for Your Future

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 09.05 น. กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารหรือผู้แทนจากมูลนิธิมั่นพัฒนา
09.05 – 09.35 น. ปาฐกถาพิเศษ Business 2030 : New Normal, New Challenge โดย คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี)
09.35 – 10.15 น. บรรยายเรื่อง “ไทยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. Panel Discussion : SDGs & Sustainable Business Trend of 2016

ผู้ร่วมอภิปราย
• คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
• คุณนัท วานิชยางกูร Partner, ERM
• ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี Project Manager Inclusive Green Growth and Sustainable Development, United Nation Development Programme
ผู้ดำเนินรายการ: คุณธีระ ธัญญอนันต์ผล
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. อภิปรายกลุ่มย่อย How- to for the business in achieving SDGs?

กลุ่มที่ 1 New Global Goals: Challenges and Opportunities for business(เวทีใหญ่)
ผู้ดำเนินการอภิปราย คุณวีระพงษ์ ประภา
ผู้ประสานงานภาคเอกชน องค์การ อ็อกแฟม ประเทศไทย

กลุ่มที่ 2 Guide for Business Action on SDGs
ผู้ดำเนินการอภิปราย คุณฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 3 A Small Player with A Big Movement ผู้ดำเนินการอภิปราย
ผู้ดำเนินการอภิปราย คุณภัทราพร แย้มละออ
กรรมการผู้จัดการด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

14.15 – 14.30 น. สรุปผลการอภิปราย
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. Panel Discussion : Sustainable Business Sustainable Future
•คุณสุมนพินทุ์ โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย)
•คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส
•คุณสาโรจน์ อินทุพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กลุ่ม ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
•คุณนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
•คุณอรวรรณ กลั่นบุศย์ ผู้จัดการด้านความยั่งยืน บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

* กำหนดการนี้อยู่ระหว่างการเรียนเชิญอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม