ThaiPublica > คอลัมน์ > ประชาชน 3.0? “พลเมืองเสมือน” (e-Residency) ของเอสโทเนีย > คำอธิบายวิธีเข้ารหัส “hash function” ของการ์ดไทม์

คำอธิบายวิธีเข้ารหัส “hash function” ของการ์ดไทม์

15 สิงหาคม 2016


คำอธิบายวิธีเข้ารหัส "hash function" ของการ์ดไทม์

คำอธิบายวิธีเข้ารหัส “hash function” ของการ์ดไทม์

ป้ายคำ :