“แก๊งสี่คน” ผู้นำการปฏิวัติวัฒนธรรม ถ่ายในวันขึ้นศาลปี 1981 ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/24/Gang_of_Four_at_trial.jpg

"แก๊งสี่คน" ผู้นำการปฏิวัติวัฒนธรรม ถ่ายในวันขึ้นศาลปี 1981 ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/24/Gang_of_Four_at_trial.jpg

“แก๊งสี่คน” ผู้นำการปฏิวัติวัฒนธรรม ถ่ายในวันขึ้นศาลปี 1981 ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/24/Gang_of_Four_at_trial.jpg