ThaiPublica > ThaiPublica Channel > เจาะลึกโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล

เจาะลึกโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล

17 พฤษภาคม 2016


ซีรี่ย์เจาะลึกโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นอีกข่าวเจาะชิ้นสำคัญของสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ได้นำเสนอตั้งแต่ปลายปี 2554 ขณะนั้นเกิดปัญหาผลประโยชน์ขัดแย้งเรื่องการจัดสรรโควตาหวย 40,000 เล่ม (1 เล่มมี 100 ฉบับ)จนนำมาสู่การปลอดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้อำนวยสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลออกจากตำแหน่ง

จากเหตุการณ์ครั้งนั้น ประกอบกับปัญหาเก่าๆ ที่สั่งสมมานานกว่า 3 ทศวรรษ อาทิ ปัญหาขายสลากเกินราคาเอาเปรียบประชาชน และปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรโควตาหวย คนขายหวยตัวจริงไม่ได้รับโควตาสลาก คนมีโควตาสลากไม่ใช่คนขายหวยตัวจริง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าจึงใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอให้สำนักงานสลากฯ เปิดเผยรายชื่อตัวแทนจำหน่ายและจำนวนโควตาสลากที่ได้รับการจัดสรร ช่วงแรกสำนักงานสลากฯ ปฏิเสธการให้ข้อมูล ไทยพับลิก้าจึงทำเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ในที่สุดคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สำนักงานสลากฯ เปิดเผยข้อมูลตามที่ผู้สื่อข่าวร้องขอ

ความจริงที่ปกปิดมานานกว่า 30 ปี ถูกเปิดเผย ตัวแทนจำหน่ายสลากที่ครอบครองโควตาหวยมากที่สุดไม่ใช่ 5 เสือแห่งสี่แยกคอกวัว แต่เป็น “มูลนิธิสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” ได้โควตาสลากกว่า 9.2 ล้านฉบับต่องวด ขณะที่ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ หรือ 5 เสือ ได้รายละ 1.6 ล้านฉบับต่องวด

“มูลนิธิสำนักงานสลากฯ” เป็นของใคร ทำไมได้รับการจัดสรรโควตาหวยมากที่สุด สถานะมูลนิธิสำนักงานสลากฯ เสมือนตัวแทนจำหน่ายสลากทั่วไป (เอกชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรโควตาตามคำสั่งนักการเมือง ผลประโยชน์ที่ได้นำไปใช้ในทำกิจกรรมบางอย่างที่หน่วยงานของรัฐทำไม่ได้ และดูแลสวัสดิการพนักงานสลากเพิ่มเติมจากที่ได้รับจากสำนักงานสลากฯ

หลังจากนำเสนอข่าวนี้ออกไป เป็นจังหวะที่รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศนโยบายแก้ปัญหาสลากเกินราคา ได้ส่ง พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ “เสธฯ แดง” มาเป็นประธานสลากกินแบ่งรัฐบาล แก้ปัญหาสลากเกินราคา 3 เฟส คือ ระยะที่ 1 เพิ่มส่วนลดให้ผู้ค้าสลาก บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จับกุมผู้ขายเกินราคา เฟส 2 รื้อโควตาสลาก ยกเลิกโควตาสลากของตัวแทนจำหน่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนพิการรวมทั้งมูลนิธิสำนักงานสลากฯ เพิ่มปริมาณการพิมพ์สลากออกขายจากงวดละ 37 ล้านฉบับคู่เป็น 50 ล้านฉบับคู่ พร้อมกับเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ขายตรงและจองซื้อล่วงหน้าผ่านธนาคารกรุงไทย เป็นอันปิดตำนาน โควตาสลากกินแบ่งที่เป็นความลับมายาวนาน