กลุ่มตัวแทนต่างๆ ที่มาร่วมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม2