ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สำรวจผลประกอบการบริษัทลูก 56 รัฐวิสาหกิจ มีแค่ 12 แห่งพร้อมโชว์ความโปร่งใส

สำรวจผลประกอบการบริษัทลูก 56 รัฐวิสาหกิจ มีแค่ 12 แห่งพร้อมโชว์ความโปร่งใส

9 พฤศจิกายน 2015


จากที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้เปิดเผยจำนวนและประเภทของบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของมติการประชุมครั้งที่ 6/2558 ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด ต้องการให้ทบทวนสถานภาพของบริษัทลูกในเครือที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้ว โดยข้อมูลหลักอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นสำคัญ ระบุว่ารัฐวิสาหกิจไทย 56 แห่ง มีเพียง 26 แห่งเท่านั้นที่จัดตั้งบริษัทลูก รวมกันเป็นจำนวน 120 แห่ง มีกำไร 60 แห่ง, ขาดทุน 1-2 ปี 33 แห่ง, ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี 12 แห่ง และกำลังชำระบัญชีหรือพิทักษ์ทรัพย์ 15 แห่ง

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นผู้สื่อข่าวพบว่าข้อมูลของ สคร. มีบางส่วนที่ไม่ตรงกับข้อมูลในรายงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง รวมไปถึงข้อมูลที่ได้รับจาก สคร. ยังไม่มีข้อมูลผลดำเนินงานของบริษัทลูกเป็นรายบริษัท ขณะที่ซูเปอร์บอร์ดให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล โดยระบุชัดในภารกิจปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ครั้งนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

จำนวนบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจ

ผู้สื่อข่าวได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจทั้ง 26 แห่ง เพื่อตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลเรื่องบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ เบื้องต้นพบว่ามีรัฐวิสาหกิจทั้ง 26 แห่ง จัดตั้งบริษัทลูก (ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป) 127 แห่ง โดยแตกต่างจากข้อมูลจาก สคร. (ที่ระบุว่ามีบริษัทลูกเพียง 120 แห่ง) กระจายตัวอยู่ในรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มี 37 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 4 แห่ง), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มี 9 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 1 แห่ง), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มี 2 แห่ง (น้อยกว่าข้อมูลของ สคร. 1 แห่ง), องค์การคลังสินค้า มี 4 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 1 แห่ง), องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มี 8 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 1 แห่ง), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มี 14 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 3 แห่ง), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มี 1 แห่ง (น้อยกว่าข้อมูลของ สคร. 1 แห่ง) และไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้เนื่องจากไม่มีการเผยแพร่รายงานประจำปี อย่างละ 1 แห่ง จากการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท สหโรงแรมไทย จำกัด

นอกจากนี้ ถ้าหากนับบริษัทร่วมลงทุนที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นของน้อยกว่า 25% ด้วย รัฐวิสาหกิจไทย 26 แห่งนี้ จะมีทั้งหมดสูง 180 แห่ง มากกว่าข้อมูลของ สคร. 61 แห่ง ที่ระบุว่ามีบริษัทลูกเพียง 120 แห่ง อยู่ในรัฐวิสาหกิจ 16 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) มีจำนวนบริษัทร่วมลงทุน 43 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 10 แห่ง), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 12 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 3 แห่ง)โดยทั้ง 3 แห่งนี้เป็นกิจการร่วมค้ากับต่างประเทศ, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 11 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 3 แห่ง), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 8 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 6 แห่ง), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 7 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 4 แห่ง), การประปาส่วนภูมิภาค 2 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 1 แห่ง), องค์การคลังสินค้า 4 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 1 แห่ง), องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 16 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 7 แห่ง), องค์การเภสัชกรรม 5 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 1 แห่ง), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 21 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 10 แห่ง), ธนาคารออมสิน 4 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 2 แห่ง), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 1 แห่ง (น้อยกว่าข้อมูลของ สคร. 1 แห่ง) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีแบงก์ มี 18 แห่ง (มากกว่าข้อมูลของ สคร. 12 แห่ง) และไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้เนื่องจากไม่มีการเผยแพร่รายงานประจำปี อย่างละ 1 แห่ง จากการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท สหโรงแรมไทย จำกัด

เจาะฐานะการเงินรายบริษัท

สำหรับผลดำเนินการ “รายบริษัท” ของบริษัทลูก พบว่ามีเพียง 12 รัฐวิสาหกิจที่เปิดเผยข้อมูลบริษัทลูก 50 แห่งจาก 180 แห่ง หรือคิดเป็น 27% ของบริษัทลูกทั้งหมด ได้แก่

1.การไฟฟ้านครหลวง รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน มีบริษัทลูก 1 แห่ง คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ปี 2557 กำไร 74.96 ล้านบาท

2.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร มีบริษัทลูก 12 แห่ง แต่มีผลดำเนินงานเพียง 9 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จำกัด ปี 2556 กำไร 9 แสนบาท, บริษัท อินเตอร์เน็ตเซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด ปี 2556ขาดทุน 16.2 ล้านบาท, บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด ปี 2556 ขาดทุน 244.96 ล้านบาท, บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2556 กำไร1.26 ล้านบาท, บริษัท สมาร์ทไฮเวย์ จำกัด ปี 2556 ขาดทุน 8.5 แสนล้านบาท, บริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จำกัด ปี 2556 ขาดทุน 1.54 ล้านบาท, Asean Cableship PTE LTD ปี 2556 กำไร 160.25 ล้านบาท, Acasia Communications Sdn Bhd ปี 2556 กำไร 6.81 ล้าบาท, Asean Telecom Holdings Sdn Bhd ขาดทุน 5 หมื่นบาท

3.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร มีบริษัทลูก 7 แห่ง แต่มีผลดำเนินงานเพียง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์คคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ปี 2557 ขาดทุน 60.81 ล้านบาท, บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จำกัด ปี 2557 ขาดทุน 6 แสนล้านบาท, บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ปี 2557 กำไร 2.25 ล้านบาท

4.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง มีบริษัทลูก 11 แห่ง แต่มีผลดำเนินงานเพียง 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด ปี 2557 กำไร 86.59 ล้านบาท, บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ปี 2557 กำไร 75.43 ล้านบาท, บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ปี 2557 กำไร 7.7 ล้านบาท, บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด ปี 2557 กำไร 2.4 แสนบาท และ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ปี 2557 ขาดทุน 577.47 ล้านบาท

5. การเคหะแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ มีบริษัทลูก 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด ปี 2557 ขาดทุน 2.58 แสนบาท

6. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ มีบริษัทลูก 7 แห่ง ได้แก่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ปี 2556 กำไร 1,315.97 ล้านบาท, บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ปี 2556 กำไร 35.54 ล้านบาท, บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด ปี 2556 กำไร 36.77 ล้านบาท, บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ปี 2556 กำไร 113.79 ล้านบาท, บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2556 กำไร 31.45 ล้านบาท, บริษัท พรอสเพคท์ เอสเตทส์ จำกัด ปี 2556 กำไร 2.76 ล้านบาท และบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ปี 2556 กำไร 26.94 ล้านบาท

7. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ มีบริษัทลูก 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด กำไรปี 2557 275.20 ล้านบาท

8. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี มีบริษัทลูก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ปี 2556 กำไร 204.51 ล้านบาท และบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด ปี 2556 ขาดทุน 62.44 ล้านบาท

9.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจสถาบันการเงิน มีบริษัทลูก 21 แห่ง แต่มีผลดำเนินงานเพียง 5 แห่ง ได้แก่ บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง ปี 2557 กำไร 153.22 ล้านบาท, บล. เคที ซีมิโก้ ปี 2557 กำไร 310.08 ล้านบาท, บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ปี 2557 กำไร 720.52 ล้านบาท, บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ปี 2557 กำไร 4,811.68 ล้านบาท และบมจ. บัตรกรุงไทย ปี 2557 กำไร 1,754.98 ล้านบาท

10. ธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจสถาบันการเงิน มีบริษัทลูก 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ปี 2557 กำไร 290.27 ล้านบาท, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ปี 2557 กำไร 238.76 ล้านบาท, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2557 ขาดทุน 3,714.44 ล้านบาท และบริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปี 2557 กำไร 399.73 ล้านบาท

11. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย รัฐวิสาหกิจสถาบันการเงิน มีบริษัทลูก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (5) จำกัด ปี 2557 กำไร 15 ล้านบาท, บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (6) จำกัด ปี 2557 กำไร 44.32 ล้านบาท และบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจบตท. (7) จำกัด ปี 2557 กำไร 22.71 ล้านบาท

12.บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน มีบริษัทลูกที่ถือหุ้นเกิน 25% จำนวน 37 แห่ง แต่ในรายงานปี 2557 เปิดเผยผลการดำเนินงานเพียง 31 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กำไร 21,490.0 ล้านบาท, บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด กำไร 1,398.0 ล้านบาท, บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด กำไร 1,649 ล้านบาท, Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd.ขาดทุน 139.6 ล้านบาท, บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด กำไร 250 ล้านบาท, บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด กำไร 2,081 ล้านบาท, บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด กำไร 400 ล้านบาท, บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด กำไร 1,789 ล้านบาท, PTT (Cambodia) Limited กำไร 88.8 ล้านบาท, Subic Bay Energy Company Limited ขาดทุน 1.9 ล้านบาท

บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด กำไร 62 ล้านบาท, บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง จำกัด กำไร 19 ล้านบาท, Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. ขาดทุน 49.3 ล้านบาท, บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด กำไร 810 ล้านบาท, บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด กำไร 328 ล้านบาท, บริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด กำไร 539.4 ล้านบาท, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กำไร 15,036 ล้านบาท, บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง จำกัด กำไร 137 ล้านบาท, บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด กำไร 4,676 ล้านบาท, บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด กำไร 482 ล้านบาท, บริษัท พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จำกัด กำไร 415 ล้านบาท, บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด ขาดทุน 157 ล้านบาท

บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จำกัด ขาดทุน -16.8 ล้านบาท, บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ขาดทุน 4,026 ล้านบาท, บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ขาดทุน 6,367 ล้านบาท, บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กำไร 712 ล้านบาท, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ขาดทุน 5,235 ล้านบาท, บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด ขาดทุน 2,282 ล้านบาท, บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ขาดทุน 575.3 ล้านบาท, บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด กำไร 14 ล้านบาท,บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด กำไร 38 ล้านบาท ดูรายละเอียดเพิ่ม (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

ผลประกอบการบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจ