ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลอาญา พิพากษาจำคุก 2 ปี “คุณหญิงจารุวรรณ” อดีตผู้ว่าฯ สตง. คดีเบิกค่าจัดสัมมนาเท็จ

ศาลอาญา พิพากษาจำคุก 2 ปี “คุณหญิงจารุวรรณ” อดีตผู้ว่าฯ สตง. คดีเบิกค่าจัดสัมมนาเท็จ

30 พฤศจิกายน 2015


คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มาภาพ : http://www.posttoday.com/crime/402354
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มาภาพ: http://www.posttoday.com/crime/402354

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ รายงานว่า ศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้อง คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และนายคัมภีร์ สมใจ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานและทรัพยากรบุคคล สตง. ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด คุณหญิงจารุวรรณและนายคัมภีร์ ว่า ขณะคุณหญิงจารุวรรณดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สตง. ได้ร่วมกันกับนายคัมภีร์ จัดให้มีการสัมมนาขึ้นที่ จ.น่าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีการสัมมนากันจริง แต่จัดสัมมนาเพื่อให้บุคคลที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมมนาได้ไปร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน อีกทั้งยังสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้

ทั้งนี้ ศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จากหลักฐานทั้งหมดของโจทก์ สามารถนำมาหักล้างกับคำให้การของจำเลยทั้ง 2 ได้ ซึ่งจำเลยทั้ง 2 ถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 83 พิพากษาจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา

จากนั้น คุณหญิงจารุวรรณและนายคัมภีร์ ได้ยื่นสมุดบัญชีเงินฝากคนละ 2 แสน ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดี ซึ่งอยู่ระหว่างศาลพิจารณาว่าจะให้ประกันหรือไม่

ด้านคุณหญิงจารุวรรณกล่าวว่า ตนตั้งข้อสังเกตว่า ที่มีการมาร้องตนในคดีนี้ เพราะมีใครบางคนถูก สตง. เข้าไปตรวจสอบ จึงเป็นที่มาการร้องคดีนี้ เรื่องนี้ยังไม่อยากพูดมากในตอนนี้ ที่ผ่านมา ตนหาเงินให้ประเทศเป็นแสนล้านบาท คิดว่าเงินแค่ 2 แสนกว่าบาท ตนจะโกงหรือไม่ ทั้งนี้ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ส่วนจะยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีประเด็นไหนนั้น ขอปรึกษาทางทนายความก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดคุณหญิงจารุวรรณและนายคัมภีร์ในคดีนี้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 โดยนอกจากความผิดทางอาญา นายคัมภีร์ยังมีความผิดทางวินัยด้วย และได้ยกคำร้องในส่วนของ น.ส.วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าฯ สตง. ในขณะนั้น และนายวิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สตง. ในขณะนั้น เพราะเห็นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

ทั้งนี้ คุณหญิงจารุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สตง. ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2544 – วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 (พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์) ทั้งนี้ ในช่วงก่อนคุณหญิงจารุวรรณจะพ้นตำแหน่งผู้ว่าฯ สตง. ได้เกิดปัญหาเรื่องการตีความข้อกฎหมาย เมื่อคุณหญิงจารุวรรณ อ้างประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 29 ขอรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าฯ สตง. ต่อไปจนกว่าการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และผู้ว่าฯ สตง. คนใหม่จะเสร็จสิ้น ก่อนที่คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตีความว่า คุณหญิงจารุวรรณขาดคุณสมบัติการเป็นรักษาการผู้ว่าฯ สตง. แล้วเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ก่อนที่ในเดือนตุลาคม 2553 ศาลปกครองจะมีคำพิพากษายืนยันว่า คุณหญิงจารุวรรณได้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ สตง. ไปแล้ว

นอกจากนี้  คุณหญิงจารุวรรณยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ 30