ThaiPublica > ThaiPublica Channel > “เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์” นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในโลกออนไลน์ – เช็กก่อนแชร์เปลี่ยนสังคมเชื่อตามกัน

“เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์” นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในโลกออนไลน์ – เช็กก่อนแชร์เปลี่ยนสังคมเชื่อตามกัน

29 กันยายน 2015


แม้ประเด็น GT200 จะซาไปบ้างแล้ว แต่ดูเหมือนว่ากระบวนการคิดของผู้คนในสังคมไทยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ราวกับบทเรียนนั้นไม่เคยเกิดขึ้น นักวิชาการจุฬาฯ ชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญของกระบวนการคิดที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ขาดการวิพากษ์ (critical thinking) ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์แบบผิดๆ อันส่งผลถึงการทำความเข้าใจที่ขาดการย้อนแย้ง ขาดการไตร่ตรองต่อประเด็นสังคมในมิติอื่นๆ

ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอีกบทบาทในโลกออนไลน์คือ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communicator) ทำหน้าที่คอยอธิบายเรื่องเหลือเชื่อในโซเชียลเน็ตเวิร์กในเชิงวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่าประชาชนทุกคนสามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้ วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากลึกลับ ด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าว ทำให้อาจารย์มี รายการ SciFindฉายในช่องยูทูบ เป็นความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์แบบเข้าใจง่ายและสนุก