ThaiPublica > เกาะกระแส > กรมสรรพากรแจกแจงผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชากว่า 2,000 คน พร้อมเก็บภาษีกลางปี 2558 > นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ นิติกรเชี่ยวชาญ นายสุเทพ ชาญณรงค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายสวัสดิ์ ชูเชิด นิติกรชำนาญการ

นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ นิติกรเชี่ยวชาญ นายสุเทพ ชาญณรงค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายสวัสดิ์ ชูเชิด นิติกรชำนาญการ

6 พฤษภาคม 2015


นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ นิติกรเชี่ยวชาญ นายสุเทพ ชาญณรงค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายสวัสดิ์ ชูเชิด นิติกรชำนาญการ

นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ นิติกรเชี่ยวชาญ นายสุเทพ ชาญณรงค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายสวัสดิ์ ชูเชิด นิติกรชำนาญการ

ป้ายคำ :