ชาวบ้านคัดค้านท่าเรือบ้านโพธิ์ ที่มาภาพ : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

15 เมษายน 2015


ชาวบ้านคัดค้านท่าเรือบ้านโพธิ์ ที่มาภาพ : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านคัดค้านท่าเรือบ้านโพธิ์ ที่มาภาพ : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ป้ายคำ :