ThaiPublica > ThaiPublica Channel > “เกษมสันต์ จิณณวาโส” เลขาธิการ สผ. ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรให้โครงการผ่าน EIA/EHIA – “EIA ไม่ใช่ผีร้าย การเมืองชี้นำไม่ได้ แต่บอกความปรารถนาได้”

“เกษมสันต์ จิณณวาโส” เลขาธิการ สผ. ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรให้โครงการผ่าน EIA/EHIA – “EIA ไม่ใช่ผีร้าย การเมืองชี้นำไม่ได้ แต่บอกความปรารถนาได้”

15 ธันวาคม 2014


ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมสูงระฟ้า กลางเมืองกรุง

ไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่แค่ไหนของรัฐบาล

จำเป็นต้องมี “บัตรผ่าน” จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ในนามของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และบางโครงการที่ซับซ้อนต้องได้บัตรผ่านที่เรียกว่า รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA

บางโครงการถูกคัดค้านยาวนานนับทศวรรษ กว่าจะได้ “บัตรผ่าน” บางโครงการต้อง “แก้รายงงาน” ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะได้ “บัตรผ่าน”

เฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมในเมืองกรุง เข้าคิวรอ “บัตรผ่าน” มหาศาลเดือนละกว่า 120 โครงการ

จากนี้ไปคือยุคเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของการถึงทางแยกระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำ EIA และ EHIA

“ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส” ผู้กุมบังเหียน สผ. จะชงวาระปฏิรูประบบ EHIA เข้าสู่วาระปฏิรูปประเทศ ผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ที่มา-ที่ไป และกระบวนการก่อนฝ่าผ่าน “กฎเหล็ก” ทั้ง EIA และ EHIA ยากหรือง่ายแค่ไหน อย่างไร “ดร.เกษมสันต์” ไขคำตอบตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป