“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” เปิดมิติใหม่ภาคการเงิน ก้าวข้ามอุปสรรค เพื่อการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

คำกล่าวเปิดงาน ดร. ประสำร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย “มิติใหม่ของภาคการเงิน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”(Rethinking Finance for Sustainable Growth) ในงานสัมมนาวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2557

SpeechGov_16Oct2014