ThaiPublica > เกาะกระแส > คำถามเกี่ยวกับการลดราคาค่าบริการ 3G ลง 15% ที่ยังรอคำตอบจาก กสทช.

คำถามเกี่ยวกับการลดราคาค่าบริการ 3G ลง 15% ที่ยังรอคำตอบจาก กสทช.

8 สิงหาคม 2013


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ที่มาภาพ :http://www.thairath.co.th
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ที่มาภาพ :http://www.thairath.co.th

คณะทำงานติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)ได้ออกเอกสารข่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แถลงข่าวเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและกำกับค่าบริการสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 25561 โดยในเนื้อหาของคำแถลง นายฐากร ยืนยันว่า

1 .ในส่วนของแพคเกจเดิมในระบบ 2G ที่ผู้ประกอบการนำมาให้บริการต่อในระบบ 3G นั้น ผู้ให้บริการทุกรายได้ลดราคาลงไม่น้อยกว่า 15% เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นแพคเกจจาก AIS 6 แพคเกจ TRUE 3 แพคเกจ และ DTAC 3 แพคเกจ2

2. ในส่วนของแพคเกจใหม่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีเพียง 4 แพคเกจ ของ TRUE เท่านั้นที่ยังไม่ได้ลดลงไม่น้อยกว่า 15% ตามเงื่อนไขใบอนุญาต โดย กสทช. ได้แสดงตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการแต่ละราย เป็นรายบริการดังนี้

กสทช

อย่างไรก็ดี คำแถลงดังกล่าวยังมีความไม่ชัดเจนในหลายประการ โดยโครงการศึกษาและติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (โครงการฯ) สรุปประเด็นคำถามและข้อร้องเรียนที่มีต่อ กสทช. เพื่อขอคำชี้แจงที่ชัดเจนดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1: ตามมติ กสค. (ครั้งที่ 16/2556) ผู้ประกอบการต้องลดราคาแพคเกจ 3G ที่เดิมเคยให้บริการในระบบ 2G ลงทุกแพคเกจ คำถามที่ตามมาคือ กสทช. พิจารณาแพคเกจเดิมที่ผู้ประกอบการให้บริการในระบบ 2G และนำมาใช้ต่อในระบบ 3G ครบถ้วนแล้วหรือไม่ แพคเกจเดิมของ AIS, TRUE และ DTAC ที่นำมาให้บริการต่อในระบบ 3G มีเพียง 6, 3 และ 3 แพคเกจ ตามลำดับ ดังที่เลขา กสทช. แถลงเท่านั้นหรือ ซึ่งจากการตรวจสอบของโครงการฯ พบว่า ยังมีแพคเกจเดิมที่ยังไม่ลดราคา อาทิ แพคเกจ iPhone ของ AIS(ระบบ3G เทียบกับ ระบบ 2G)และแพคเกจ iSmartของ AIS ซึ่งไม่มีอยู่ในรายการที่เลขา กสทช. แถลง และราคายังไม่ลดลง

ประเด็นที่ 2: สำหรับแพคเกจใหม่ กสทช. ประกาศราคาอ้างอิง และแสดงราคาเฉลี่ยที่ลดลง เป็นรายบริการ (ดูรูปที่ 1) ในขณะที่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว ผู้ประกอบการรวมบริการต่างๆ เข้าด้วยกันและขายในรูปของแพคเกจ ซึ่งเป็นไปได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถแยกราคาแพคเกจออกมาเป็นรายบริการว่าแต่ละบริการมีราคาเท่าไร ดังนั้น กสทช. ควรเปิดเผยและแสดงที่วิธีการคำนวณราคารายบริการและแพคเกจที่ใช้คำนวณให้สาธารณะและผู้ประกอบการรับทราบและตรวจสอบได้ถึงความถูกต้อง ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง กสทช. และสาธารณะ

ประเด็นที่ 3: แพคเกจที่ใช้คำนวณมีผลต่อราคาเฉลี่ยที่คำนวณได้ เนื่องจากราคาเฉลี่ยที่ กสทช. คำนวณนั้นไม่ได้มีการถ่วงน้ำหนักกับจำนวนผู้บริโภคที่ใช้ ราคาเฉลี่ยที่ลดลงอาจจะมาจากแพคเกจที่มีผู้ใช้บริการน้อย ทำให้ราคาเฉลี่ยที่คำนวณได้มีค่าลดลง แต่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์น้อย กสทช. ควรให้น้ำหนักที่มากขึ้นกับแพคเกจที่ผู้บริโภคใช้เป็นจำนวนมาก

ประเด็นที่ 4: อัตราค่าโทรส่วนที่เกินแพคเกจของผู้ให้บริการทุกรายยังอยู่ในระดับสูงและยังไม่ลดลง คือ นาทีละ 1.25-1.5 บาที ซึ่งควรจะเป็นราคาที่ต้องลดลง 15% ด้วย แต่ราคาค่าโทรดังกล่าวซึ่งตรวจสอบได้ง่ายก็ยังไม่ได้มีการลดลง ยังมิต้องกล่าวถึงว่าอัตราดังกล่าวยังเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่ กสทช. กำหนดไว้ตั้งแต่กลางปี 2555 ที่ 99 สตางค์ต่อนาที เป็นอย่างมาก

ประเด็นที่ 5: กสทช. มีแนวทางในการชดเชยให้กับผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับการลดราคาค่าบริการอย่างไร

ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค และเป็นประเด็นสำคัญของ กสทช. ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลควรจะต้องพิจารณาอย่างจริงจัง และแสดงให้เห็นว่า กสทช. ต้องการให้ปี 2556 นี้เป็นปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง

หมายเหตุ: 1ข่าวกสทช.เผย’เรียล ฟิวเจอร์’ยังไม่ลดราคา 15% แพกเกจโพสต์เพด 4รายการ
ข่าวกสทช.พบเรียลฟิวเจอร์ไม่ลดราคา 15% 4 แพกเกจโพสต์เพด 3G
2 แพคเกจ AISได้แก่ คุยสะใจ, โทรสะใจ, Smart Phone package 339, Smart Phone package 509, Smart Phone package 679 และ Smart Phone package 849
แพคเกจ TRUE ได้แก่ ค่าบริการรายเดือน (2G) 399 บาท, (2G) 599 บาท, และ (2G) 899 บาท
แพคเกจ DTAC ได้แก่ dtacSaveSave, Airtab 299 และ SMP 399

อ่านเพิ่มเติม www.nbtcpolicywatch.org