ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาชั้นต้น คดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” ฟ้องหมิ่นประมาทคัดลอกงานวิจัยทำวิทยานิพนธ์

ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาชั้นต้น คดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” ฟ้องหมิ่นประมาทคัดลอกงานวิจัยทำวิทยานิพนธ์

18 กรกฎาคม 2013


นายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส
นายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส

จากที่เป็นคู่กรณีมายาวนานถึง 4 ปี ระหว่างนายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กับนายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส โดยมีคดีฟ้องร้องหลายคดี หลังจากที่นายวิลเลียมได้ร้องขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการสอบสวนกรณีการคัดลอกผลงาน โดยอ้างว่านายศุภชัยคัดลอกบทความ Strengthening the Export Capacity of Thailand’s Organic Sector ที่นายวิลเลียมเป็นผู้เขียน ไปเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของนายศุภชัย ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในที่สุด สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติ เพิกถอนปริญญาเอกของนายศุภชัย ในเดือนมิถุนายน ปี 2555

อย่างไรก็ตาม การร้องขอดังกล่าวนำมาสู่คดีฟ้องร้องหมิ่นประมาท โดยนายศุภชัยเป็นโจทก์ฟ้องนายวิลเลียม จำเลย เมื่อปี 2552 จนล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษากลับคำพิพาษาศาลชั้นต้น โดยระบุว่านายวิลเลียมไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการพิสูจน์เป็นที่ชัดเจนว่าเอกสารของนายวิลเลียมที่ได้แจ้งต่อนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ นั้นมีมูลความจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเท็จใส่ร้ายนายศุภชัยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ที่มาของคดีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทและนำมาสู่การอุทธรณ์ดังกล่าว มาจากกรณีที่นายวิลเลียมได้ทำเอกสารเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2552 แจ้งต่อนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งกำลังคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สสว. และหนึ่งในผู้สมัครขณะนั้นมีนายศุภชัย หล่อโลหการ ด้วย

โดยเอกสารดังกล่าวที่ส่งถึงนายกอร์ปศักดิ์นั้น เป็นการแจ้งว่าการเขียนหนังสือฉบับนี้ เพื่อแจ้งแก่นายกอร์ปศักดิ์ (ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการ สสว.) ว่า ขณะนี้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา ซึ่งทำให้เกิดประเด็นที่ร้ายแรง เกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความเหมาะสมของนายศุภชัย หล่อโลหการ ในฐานะผู้สมัครในตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. เพราะผลจากการร้องขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการสอบสวนกรณีการคัดลอกผลงานของตน (นายวิลเลียม) ในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของนายศุภชัย ในเรื่องนี้ทำให้นายศุภชัยได้ฟ้องหมิ่นประมาท 2 คดี แต่ในที่สุดมีการไกล่เกลี่ยและนายศุภชัยได้ถอนฟ้อง

และผลจาก 2 คดีนี้ ทางนายวิลเลียมพบว่าเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาไต่สวน 2 คดี ดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง จึงได้มอบหมายให้ทนายยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายศุภชัยในข้อหา 1. ปลอมแปลงเอกสารราชการ และ 2. จงใจนำเสนอเอกสารที่เป็นเท็จเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อศาล ซึ่งคดีนี้ ที่นายวิลเลียมฟ้องที่ศาลแขวงพระนครใต้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 และมีคำพิพากษาคดีอาญาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ว่านายศุภชัยปลอมแปลงเอกสารจริง ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมกระทงเดียว จำคุก 6 เดือน และปรับ 6,000 บาท แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เห็นควรให้โอกาสกลับตัว โทษจำคุกให้รอการลงโทษ 1 ปี (อ่านข่าว “ศุภชัย หล่อโลหการ” แพ้คดี “วิลเลียม วิน แอลลิส” คู่กรณีเพิกถอนปริญญาเอก ความผิดปลอมแปลงเอกสารสัญญาจ้าง)

จากที่นายวิลเลียมส่งหนังสือดังกล่าวถึงนายกอร์ปศักดิ์นั้น เป็นที่มาให้นายศุภชัยเป็นโจกท์นายวิลเลียมในข้อหาหมิ่นประมาทว่าหนังสือดังกล่าวเจตนาทำให้นายศุภชัยเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสว. อ่านข้อความในหนังสือดังกล่าวแล้วเชื่อว่านายศุภชัยเป็นผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมในการเป็นผู้อำนวยการ สสว. เนื่องจากนายศุภชัยปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม ปรากฏว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่านายวิลเลียมมีความผิด สั่งจำคุก 2 เดือน ปรับ 6,000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี

นายศุภชัย หล่อโลหการ
นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ แถลงข่าวหลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติเพิกถอนปริญญาเอก

จากนั้นทางฝ่ายนายศุภชัย โดยพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดได้อุทธรณ์ให้ดำเนินการลงโทษจำคุกจำเลยทันที โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้มีคดีที่นายวิลเลียมกระทำผิดและถูกสั่งลงโทษไปแล้ว (คดีดำ 5106/2552 ของศาลนครปฐม) ซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงคือศาลยกฟ้อง ไม่มีการลงโทษนายวิลเลียมแต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน ทางจำเลยคือนายวิลเลียม ได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์เช่นกันว่าการส่งหนังสือถึงนายกอร์ปศักดิ์เป็นการทำหน้าที่ในฐานะประชาชนที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะแจ้งให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้อำนวยการ สสว. ให้คำนึงถึงกรณีที่นายศุภชัยจะต้องถูกดำเนินคดีอาญา (คดีศาลแขวงพระนครใต้ ดูรายละเอียดข้างต้น) รวมทั้งอุทธรณ์ในประเด็นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่านายวิลเลียมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท

อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ว่านายวิลเลียมไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท และการที่ทำหนังสือถึงนายกอร์ปศักดิ์เป็นการแสดงความคิดหรือข้อความโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรม อันเป็นวิสัยที่ประชาชนย่อมกระทำได้ จึงมีคำพิพากษากลับให้ยกฟ้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสั่งเพิกถอนปริญญาเอกของนายศุภชัย หล่อโลหการ รวมทั้งกรณีที่ศาลแขวงพระนครใต้มีคำพิพากษาว่านายศุภชัยมีการปลอมแปลงเอกสารราชการและถูกสั่งลงโทษไปแล้วนั้น ปัจจุบันนายศุภชัยยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ