ผ้าเต้นท์คลุมกระบะขณะขนย้ายตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่ว

9 เมษายน 2013


ผ้าเต้นท์คลุมกระบะขณะขนย้ายตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่ว

ผ้าเต้นท์คลุมกระบะขณะขนย้ายตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่ว

ป้ายคำ :