ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 “บรรยง วิเศษมงคลชัย” สวมวิญญาณ “เอเอ็มซี” แก้หนี้เน่า ต้องไม่ใช่แค่ “ซื้อมาขายไป”

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี วิกฤติ 2540 ซึ่งถูกบันทึกเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์วิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลก ที่มีผลกระทบรุนแรงและสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของวิกฤติ แต่ 15 ปีผ่านมา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติครั้งนั้น ทั้งผู้ก่อวิกฤติ ผู้แก้วิกฤติ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ มีการปรับตัวและได้เรียนรู้อะไรจากวิกฤติครั้งนี้บ้าง และประเทศไทยซึ่งฝ่ามรสุมวิกฤติครั้งนั้นมาได้จนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่อย่างไร เพื่อตอบโจทย์คำถามดังกล่าว สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้รวบรวมบทสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องมานำเสนอในซีรีส์ “15 ปี วิกฤติ 2540 ประเทศไทยอยู่ตรงไหน”

สำนักงานไทยพับลิก้า ได้สัมภาษณ์พิเศษ “บรรยง วิเศษมงคลชัย” กรรมการและประธานคณะกรรมการจัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ซึ่งหลายๆ คนยกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย เนื่องจากผ่านประสบการณ์การทำงานในบริษัทบริหารสินทรัพย์ (เอเอ็มซี) ที่แก้ไขปัญหาหนี้เสียตั้งแต่บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) ซึ่งปิดตัวไปแล้ว จากนั้นก็มาทำงานที่ บสก. ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนี้ 2 วาระ ปัจจุบันนั่งเป็นกรรมการและเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ดังนั้น ประสบการณ์ต่างๆ มาจากการลงมือปฏิบัติจริง จึงน่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับจัดการหนี้เสียในช่วงที่ผ่านมาและในอนาคต

ประเด็นสัมภาษณ์ มุ่งเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้เสียของระบบสถาบันการเงินของเอเอ็มซี ว่ามีบทบาทจัดการหนี้เสียมากน้อยแค่ไหน และประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้เอเอ็มซีเป็นเครื่องมือ หรือกลไกจัดการแก้ปัญหาหนี้เสียของระบบสถาบันการเงิน ได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง ซึ่งสัมภาษณ์โดย “บุญลาภ ภูสุวรรณ” บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวไทยพับลิก้า

แต่ก่อนจะเข้าประเด็นการบริหารจัดการหนี้เสียของเอเอ็มซี นายบรรยงได้สะท้อนมุมมองของผู้ที่อยู่ในแวดวงสินเชื่อมาก่อนว่า เห็นสัญญาณฟองสบู่แตกหรือไม่อย่างไร และหนี้เสียที่เกิดขึ้นจากวิกฤติ 2540 มีมากน้อยแค่ไหน

ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษ “บรรยง วิเศษมงคลชัย” ตอนที่ 1

หนี้เสียของระบบสถาบันการเงินที่มีมากถึง 2.5 ล้านล้านบาท หรือเกือบ 50% ของสินเชื่อทั้งระบบในขณะนั้น หลังเกิดวิกฤติแล้วมีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือเอเอ็มซี ทั้งของภาครัฐและเอกชนขึ้นมาจัดการหนี้เสียจำนวนมหาศาลนี้ 15 ปีผ่านไป หนี้เสียจำนวนนี้เหลืออยู่เท่าไร

ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษ “บรรยง วิเศษมงคลชัย” ตอนที่ 2

วิกฤติ 2540 ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากหมดตัว มีปัญหาหนี้สินเพราะชำระคืนหนี้เงินกู้แบงก์ไม่ได้ ต้องเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ในการเจรจาปรับโครงสร้างนี้มีข้อจำกัด มีความยากลำบากอย่างไร ที่สำคัญ บทบาทของเอเอ็มซีต้องแก้ปัญหานี้ด้วยจิตวิญญาณ และลูกหนี้ประเภทใดมีปัญหาหนักที่สุดในการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษ “บรรยง วิเศษมงคลชัย” ตอนที่ 3

ปัญหาหนี้เสียที่เกิดจากวิกฤติ 2540 มีทั้งลูกหนี้ดี ลูกหนี้ไม่ดี และลูกหนี้ประเภทไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย “บรรยง วิเศษมงคลชัย” เจอลูกหนี้ประเภทไหนมากที่สุด และลูกหนี้ที่เขาประทับใจเป็นอย่างไร

ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษ “ บรรยง วิเศษมงคลชัย” ตอนที่ 4

บทเรียนจากการแก้ไขปัญหาหนี้เสียของ “บรรยง วิเศษมงคลชัย” เขามั่นใจว่า เอเอ็มซีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาหนี้เสียของระบบสถาบันการเงิน และในอนาคต หากเกิดวิกฤติอีกครั้ง เอเอ็มซียังคงมีบทบาทสำคัญ แต่เอเอ็มซีที่มีอยู่พร้อมหรือไม่กับวิกฤติครั้งใหม่ รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไร

ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษ “บรรยง วิเศษมงคลชัย” ตอนที่ 5

จากประสบการณ์แก้ไขปัญหาหนี้เสียมาอย่างโชกโชน และเห็นความยากลำบากของลูกหนี้มามากมาย แต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงมากในอนาคตคือ ทุกคน “ลืม” ความเจ็บปวดที่ผ่านมา 15 ปี ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษ “บรรยง วิเศษมงคลชัย” ตอนที่ 6 (จบ)